روزنامه ملی انیس

داوودزی: در حمایت از روند صلح ،هماهنگی بیشتر در نظر گرفته شود

محمد عمر داوودزى نمایندۀ خاص رئیس جمهور در امور منطقه یی برای اجماع صلح و رئیس دارالانشای شورای عالی صلح دیروز با کارنیلس زیمرمن نماینده ملکی ناتو برای افغانستان وهیئت همراهش ‌ دیدار  کرد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی شورای عالی صلح به آژانس باختر، دو طرف در این دیدار بر برقراری صلح و امنیت در افغانستان و همکاری همه جانبه کشورهای منطقه برای موفقیت روند صلح تاکید کردند.

محمد عمر داوودزى استقبال از همکاری های ناتو با افغانستان گفت: روند صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها صورت می گیرد و کشورهای جهان نقش حمایت کننده و تسهیل کننده را بازی میکنند. وی همچنان اضافه کرد که در ابتکارها و همکاری های کشورهای منطقه و جهان در حمایت از روند صلح هماهنگی بیشتر از پیش مد نظر گرفته شود. در ادامۀ این ملاقات کارنیلس زیمرمن نماینده بخش ملکی ناتو برای افغانستان صحبت کردو با تایید موقف شورای عالی صلح، تلاش‌های اخیر در روند صلح افغانستان را امیدوار کننده خواندو تاکید کردکه سازمان ناتوحمایت خویش را از روند صلح افغانستان به رهبرى و مالکیت افغان ها ادامه مى دهد و در اجراات حمایتی خویش از این روند، هماهنگی بیشتر در نظر می داشته باشد .

ممکن است شما دوست داشته باشید