روزنامه ملی انیس

خیال باطل: امارت اقماری پاکستان یادداشتی از داکتر محمد قاسم وفایی زاده

طالب و داعش ۲۰ سال است که به نسل جدید افغانستان امر سکوت می دهد. حملات خونین بر خبرنگاران و رسانه ها، دانشگاه ها، کورس های آموزشی، مکاتب و مدارس، کوچه و بازار و سالون های عروسی و محافل خوشی مردم، همه امر سکوت از سوی گروه ترور و وحشت است. اما این نسل پویا تر از همیشه برای دانایی و آموختن و شکل دادن یک جامعه متکثر اما متحد کمر بسته اند و متعهد و مقاوم در برابر امواج وحشت و خشونت سینه سپر نموده اند. نسل جدید افغانستان موتور محرک اقتصاد، فرهنگ و سیاست کشورند. اینان سرمایه های اصلی یک ملت اند که آینده کشور شان را شکل می دهند. متوقف ساختن این نسل و ساکت ساختن آنان محال است.
طالبان نمی توانند با متوقف ساختن فعالیت رسانه ها افغانستان را به جامعه تک صدایی ۲۰ سال قبل رجعت دهند.
آزادی خواهی و استقلال طلبی با روح و روان و فکر هر جوان افغان گره خورده است. افغان‌ها همیشه با سربلندی و غرور پای متجاوزین را در این خاک شکسته است و هرگز قید اسارت و بردگی را نپذیرفته اند. امروزه نیز پذیرفتن یک امارت اقماری پاکستان در افغانستان آخرین خیالی باید باشد که اسلام آباد و عمال شان در سر بپرورانند. نسل جدید افغانستان می داند که سرنوشت و تقدیر آنان انقطاع تاریخی و آغاز مکرر از نقطه صفر نیست. اینجا عزم ها جزم شده است تا با فکر های سنگ شده طالبانی و توطئه های پاکستانی مبارزه و مقابله کنند.
به قول قدسی شاعر دیار بلخ:
آنکه به کاروان ما امر سکوت می‌دهد
مرکب بخت خویش را چپه سوار می شود!
زنده باد افغانستان و نسل بیدار این سرزمین پاک!

ممکن است شما دوست داشته باشید