روزنامه ملی انیس

خواست مردم از رئیس جمهور: حکومت باید صلح و امنیت را درکشور برقرار نماید

انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ ششم میزان سالجاری در سطح کشور با اشتراک گسترده مردم برگزار گردید که سرانجام به تاریخ ۲۹ دلو سالروان رهبری کمیسیون مستقل انتخابات توانست نتایج نهایی را اعلام کند، به اساس آن محمد اشرف غنی را برنده انتخابات اعلام نمود. خبرنگار روزنامه ملی انیس در این ارتباط صحبتی را با چند تن از شهروندان کابل انجام داده که نشر می گردد.

در نخست خان محمد دانشجو، ژورنالیست و باشنده شهر کابل در ارتباط به اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری گفت: به هر حال نتایجی که ازسوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام گردید به نظر من به نفع مردم افغانستان است چون رئیس جمهوری محمد اشرف غنی شخص با برنامه است وحداقل برای نجات کشور از بحران فعلی در آینده برنامه دارد.

باید رئیس جمهور با تمام گروه های سیاسی کنار بیاید و یک حکومت با پایه های وسیع را در کشور ایجاد کند چون دشمنان ما به خصوص کشورهای همسایه از نفاق میان افغان‎ها سود می برند و این وضعیت باعث می شود تا با گروه هایی که ما شامل مذاکره صلح هستیم دولت را به حیث نماینده واقعی همه گروه ها ندانند.

محمد رحیم ملکزی یکی دیگر از باشندگان شهر کابل گفت: هرچند انتخابات ریاست جمهوری با انتقاد ها همراه بود اما در شرایط کنونی برای دولت افغانستان یک دستاورد نسبی محسوب می شود.

حالی که نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری مشخص گردید و رئیس جمهور کشور نیز اعلام شد نه تنها خودم بلکه بسیاری از افغان ها نگرانی شان خاتمه یافته است اما اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری خلاف توقع مردم با تأخیر زیاد صورت گرفت.

حالا ملت از رئیس جمهور کشور توقع دارد که در حکومت بعدی صلح و امنیت برقرار شود عدالت اجتماعی تامین گردد، ضوابط بر روابط اولویت پیدا کند، زمینه کار برای جوانان فراهم گردد مردم ازبی سرنوشتی ودربدری رهایی یابند زیرا وضعیت کنونی برای ملت درد دیده قابل قبول نیست.

رئیس جمهور بافقر وبیکاری مبارزه نفس گیر داشته باشد و برای پایان دادن به این اوضاع نقطه پایان بگذارد تاخداوند(ج) وملت راضی باشد.

محمد عیسی عارفی باشنده دیگر شهر کابل دیدگاه خود را چنین بیان کرد:

اکنون که محمد اشرف غنی از طرف کمیسیون مستقل انتخابات به عنوان رئیس جمهور کشور اعلام شده است وی باید در آینده برای سرنوشت ملت  پایان دادن به جنگ چندین ساله ، آوردن صلح و ثبات و تأمین امنیت در کشور تلاش نماید.

وی در ارتباط به جنجال های موجود در اعلام نتایج نهایی انتخابات گفت: هر بار در اخیر اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان چنین اختلافات بوجود می آید اما دوباره حل می شود من فکر نمی کنم که این جنجال قابل نگرانی وتشویش میان مردم باشد.

خواجه نصیراحمد صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید