روزنامه ملی انیس

خصوصیات رمضان الکریم

در کتاب احکام و فضایل ماه مبارک رمضان مقاله یی تحت نام خصوصیات رمضان به قلم پوهاند شهرانی نوشته شده که اختصاراً به آن می پردازیم!

ماه فضیلت: از ابوهریره«رض»  روایت است که حضرت رسول الله(ص) در فضیلت ماه مبارک رمضان فرموده اند: وقتیکه آن داخل شود دروازه های جنت باز گردیده و دروازه های دوزخ بسته می شود و شیاطین در زنجیرها بسته می شوند. چون در این ماه اعمال صالح از قبیل روزه، نماز، توبه، صدقه نیکویی، صله رحم، سخاوت زیاد است بنابر آن کسانی که در این ماه مبارک وفات می کنkد دروازه های جنت باز است و به سبب کمی معاصی دروازه های دوزخ بند می گردد.

ماه نزول قرآنکریم و دیگر کتب آسمانی: خداوندپاک می فرماید: (ترجمه، یعنی ما قرآنکریم را در شب قدر نازل کردیم، و معلوم است که شب قدر (لیله القدر) در ماه مبارک رمضان است. قابل ذکر است که مفسرین کرام می گویند که مقصود از نزول قرآن کریم در شب در رمضان المبارک این است که این کتاب مقدس مجموعاً از لوح محفوظ به آسمان دنیا و از آن جا به جناب محمدرسول الله(ص) در این ماه شروع
شد.

صحف ابراهیم(ع) در اول رمضان و تورات به حضرت موسی(ع) در ششم رمضان و انجیل به حضرت عیسی«ع» در ۱۳ ماه مبارک رمضان و زبور به حضرت داوود«ع» بنابر روایت جابر در ۱۰ ماه مبارک رمضان نازل شده است. تلاوت قرآنکریم در این ماه ثواب زیاد دارد (ازص۶ احکام و فضایل روزه رمضان نوشته پوهاند نعمت الله شهرانی).

ماه لیلته القدر: از فضایل و خصوصیت های دیگر ماه مبارک اینست که در آن شب قدر است که عبادت کردن در آن شب بهتر و برتر است از عبادت کردن هزار ماه (اگر ۱۰۰۰ ماه به سال تبدیل شود ۸۳ سال و ۴ ماه می شود). پس هر کسیکه این شب را پیدا کند اجر و ثواب و فضیلت را زیادتر حاصل می کند، لذا عبادت را خوب تر انجام بدهیم.

ماه عبادت: این ماه مبارک ماه عبادت و ریاضت است که علاوه بر روزه داشتن از طرف روز، از طرف شب نیز نماز تراویح برای مسلمانان سنت است که بتوانیم از فضایل و خصوصیات خوب این ماه مبارک حساب کنیم.

ماه جهاد: این ماه مبارک ماه جهاد و فداکاری است زیرا قوه روحی ومعنوی روزه دار در برابر دشمنان ظاهری و باطنی زیادتر می شود با دشمنان با طنی که عبارت از نفس وشیطان اند. مقاومت و جهاد در این ماه پاک نسبت به هر ماه دیگر بیشتر و زیادتر صورت می گیرد.

یادداشت: شروط قبول تو به سه چیز است:

  • اینکه از معاصی و گناهان گذشته از صمیم قلب پشیمان شود.
  • اینکه بعد از ندامت فوری از ارتکاب معاصی اجتناب نماید.
  • اینکه عزم و تصمیم قاطع بگیرد که در آینده چنین اعمال را مرتکب نشود.
  • عبدالهادی قریشی
ممکن است شما دوست داشته باشید