روزنامه ملی انیس

خشکسالی در حالی گلوی مردم ما را می فشارد که میلیون ها متر مکعب آب کشور هدر می رود

خشکسالی حاصلات گندم للمی را در کشور به صفر رسانیده و این برای اقتصاد کشور بخصوص اقتصاد روستا نشینان خبر خوش نیست .

اخیراً مقامات وزارت زراعت و آبیاری اعلام داشتند که ازاثر خشکسالی درکشور حاصلات گندم للمی درکشور به صفر رسیده است و حاصلات عمومی گندم درکشور نسبت به سال گذشته نزدیک به یک‎میلیون تُن کاهش یافته است .

  گندم نصف از محصولات زراعتی افغانستان را تشکیل میدهد و کشت للمی گندم بیشتر از کشت آبی گندم است  و صفر شدن کشت این ماده زراعتی برای اقتصاد کشور و بخصوص اقتصاد روستانشینان خبر خوش نمیباشد.

با تاسف افغانستان درسال جاری درکنار حوادث اسفبار تروریستی، شکننده شدن وضعیت امنیتی، بد تر شدن اقتصاد را نیز شاهد است در اوج چنین ناملایمت ها  طبعیت نیز از راه مخالفت با ما پیش آمده وافغانستان با یک خشکسالی بی پیشینه یی مواجه است با آنکه پیامد های ناشی از خشکسالی به مراتب اسفبار تر از فعالیت های هراس افگنانه ها است مگر این مشکل درمیان پیچیده گی های سیاسی ناپدید گردیده و کمتر به‎آن رسیدگی میشود  و گاهگاهی از آن یاد میگردد به تازه گی وزارت زراعت از صفر شدن حاصلات گندم للمی درکشور سخن گفته و نسبت به آن ابراز نگرانی کرده است صفر شدن حاصلات گندم للمی باعث خواهد شد که افغانستان غرض واردات گندم بار دیگر به بازار های خارجی  مراجعه کند وباز هم مقداری از اسعار را برای کشورهای خارجی بدهد که این امر بازهم بروضعیت شکننده اقتصادی ما اثر نامطلوب خواهد گذاشت .

 مشکل دراین است که ما مشکلات بنیادی خود را  مشکلات فرعی فکر میکنم اگر مشکل کاهش آب است اگر مشکل خشکسالی است اگر مشکل کاهش محصولات زراعتی است همه آنها در وجود مشکلات سیاسی پنهان میگردد و اگر یاد هم میگردد مقطع یی است که بازهم دروجودانکشافات سیاسی زود فراموش می‌شود.

 مشکل که اکنون بنام خشکسالی گلوی مردم ما را گرفته، آنی بروز نکرده است نشانه های آن، ماهها قبل خود را نمایان ساخت مگر کمتر برآن توجه شد چرا دربرابر آن در روزهای اول برنامه وعمل صورت نگرفت و اگر برنامه و عمل بود چرا بطی و کمرنگ کارشد .

 مشکل دراین است که درخصوص حل مشکلات نظیر خشکسالی کاربنیادی کمتر صورت گرفته است  برگزاری کنفرانس مطبوعاتی و یا ابراز نگرانی کار مسئولان نیست ، برنامه وعمل راه حل است وضعیت جهانی نمایانگر آن است که نه تنها افغانستان بل جهان دچار تغییر اقلیم گردیده  کشور های زیادی ازاین تغییر دچار مشکل شده اندمگر هر کدام برای خود چاره سنجیده اند ناله نکرده اند مگر ما زیادتر چیغ زده ایم وکمتر کار کرده ایم با آنکه حرف از کاهش آبهای زیرزمینی و خشکسالی درکشورما است ما سالانه میلیون ها مترمکعب آب خود را هدر میدهیم   درحالیکه در مدیریت آن کوتاه آمده ایم و در هدر رفتن آن اظهار تأسف میکنیم بهتراست به خود آییم و خود به حال خود دل بسوزانیم تا دیگران به حال ما ترحم نمایند. وزارت زراعت برای مقابله با معضل جاری حرف های دارد که دلگرم کننده است مگر آرزو میرود که با نتیجه همراه باشد ضمناً این برنامه به گونه مسلکی و فنی پیش برده شود

قبلاً زراعین در کشور از تخم های اصلاح شده بذری اصلاح شده با کیفیت پائین استفاده کرده اند که نتیجه ان مطلوب نبوده است، ضمناً تخم های  بذری که از سوی وزارت زراعت به دسترس زراعین گذاشته شده بود بسنده نبوده امید بر این است که وزارت زراعت با یک محاسبه دقیق وارد عمل شود  معضل خشکسالی یک معضل تکراری در بسیاری جوامع است مگر بهانه برای برائت بوده نمیتواند بل‎دلیل برای تحرک است که میشود آن را فرصت برای کار بیشتر پنداشت.            ا-ب

ممکن است شما دوست داشته باشید