روزنامه ملی انیس

خشونت یک معضل جهانی بوده  منحصر به افغانها نیست

اخیراً همایشی به مناسبت گرامیداشت از روز جهانی محو خشونت علیه زنان تحت شعار«صدای مرا بشنوید خشونت علیه زنانرا خاتمه دهید» از سوی وزارت امور زنان در تالار کنفرانسهای آن وزارت برگزار گردید.

در این همایش معینیان مشاورین و رؤسای وزارت امور زنان، حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ میرویس بلخی وزیر معارف، سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر حبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح مشاورین ریاست اجرائیه، معینیان سایر وزارت ها اعضای پارلمان نمایندگان نهادهای جامعه مدنی و نهاد های اجتماعی اشتراک ورزیده بودند.

الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان طی صحبتی با قدردانی از اشتراک کنندگان همایش گفت: ما وشما به نمایندگی از ملت افغانستان در این جا جمع شده ایم تا یکجا با جهانیان در برابر خشونت علیه زنان با تجدید تعهدات مشترک به مبارزه علیه این پدیده شوم ادامه بدهیم.

 بناءً وزارت امور زنان به اتفاق شما، کمپاین سراسری ملی خشونت زدایی را به مناسبت فرارسیدن ۲۵ نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان اعلان می نماید. این کمپاین تا دهم دسمبر روز جهانی حقوق بشر برای مدت ۱۶ روز ادامه می یابد.

وزیر امور زنان در ادامه افزود:

خشونت یک معضل جهانی بوده منحصر به افغانها نیست
 ریشه عمیق در جوامع بشری گذشته دارد زدودن آن کار یک روزه نبوده زمانگیر است واقعیت است که جنگ و نا امنی های جاری، آتش خشونت را مشتعل ساخته و بحیث مانع جدی در راه سهمگیری و مشارکت زنان قرار دارد.

ماهیت شعار جهانی «صدای ما را هم بشنوید! خشونت علیه زنان و دختران بس است.» عبارت از تأمین حقوق و مصؤنیت زنان می باشد که بدون صلح و عدالت ناممکن است. زنان کشور از تلاشهای حکومت وحدت ملی در راستای اجماع ملی و منطقه یی صلح برای ختم درامه تراژیدی جنگ های نیابتی در افغانستان حمایت می کند. چنانچه ذهنیت ملی منطقه یی و جهانی برای تأمین صلح فراهم گردیده است، اکثریت سازمانها و نهادها با اقدامات صلح جویانه خویش از اجماع ملی برای صلح پیشتیبانی می نماید. صلح ضرورت حیاتی و هدف نهایی عمومی و وجهه مشترک همه یی مردم کشور بخصوص زنان است. بناءً ریاست های امور زنان در ولایات در این اواخر با بسیج گسترده زنان به قرار گاه هواخواهان صلح و مصالحه مبدل شده است. هزاران زن در ۲۳ ولایت به حمایت بانوی اول و شورای عالی صلح طی جلسات وسیع از اجماع بزرگ ملی صلح پشتیبانی نموده اند و صلح راضامن بقای کشور
می دانند.

دلبر نظری با اشاره به آمار قضایای ثبت شده خشونت افزود: امسال بیش از ۱۸۲۶ قضیه خشونت در ریاست های امور زنان مرکز و ولایات ثبت شده است که ۸۳۱ قضیه حل و فصل گردیده متباقی از طریق مشوره های حقوقی و به کمک میانجیگر، اقارب رفع شده است همچنان به تعداد ۲۸ مرکز حمایوی در ۲۰ ولایت کشور فعالیت دارد. که ۸ مرکز آن توسط یو ان او من و ۹ مرکز دیگر آن از طرف کولمبو پلان تمویل می گردد.

با فعال شدن ۱۷ مرکز، مشوره دهی در ولایات مختلف مصروف ارائه مشوره ها و مساعدت های حقوقی به زنان می باشد.

همینگونه به تعداد ۵۱ څارنوال زن و ۷۶ څارنوال مرد برای آمریت های ولایتی څارنوالی مبارزه با خشونت به استثنای ولایات زابل و ارزگان استخدام گردیده اند.

ارائه طرح جلوگیری از جرایم سایبری خشونت علیه زن به وزارت اطلاعات و فرهنگ به منظور نهایی سازی آن و ارائه طرح پیشنهادی به وزارت امور شهر سازی در رابطه به نصب دروازه ها و کلینیک های شیشه شفاف برای کنترول محیط کاری دفاتر به منظور جلوگیری از آزار و اذیت زنان در ادارات ارسال گردیده است. در پهلوی ایجاد همآهنگی بین ادارات عالی و قضایی ایجاد گروپ های داد خواهی نظارت و حمایت ریاست های امور زنان از وضعیت زندگی زنان در زندان ها و مراکز حمایوی، تدویر کمپاین های آگاهی عامه تدویر کنفرانسهای مطبوعاتی به منظور ارائه گزارش از رسیدگی به قضایای حاد خشونت به رسانه ها به اثر پیشنهاد این وزارت و به اساس فرمان مقام عالی ریاست جمهوری ۲۵۶ زن از حبس رها و برای ۲۸۵ تخلیف حبس به عمل آمده است.

برعلاوه تسوید قواینن منع تبعیض و مقرره میانجیگری پالیسی های مشارکت زنان در انتخابات ودسترسی به حق میراث و ملکیت مقرره ثبت ازدواجها به منظور منع اجباری ازدواجهای زیرسن تسوید گردیده است.

وی در اخیر صحبت هایش ضمن پیشنهاد به رهبری دولت و حکومت خواست تا صندوق و جهی کمک به قربانیان خشونت های حاد که از دو سال به این طرف ایجاد گردیده مساعدت گردد و واحد های سومی آمریت های وزارت امور زنان در ولسوالی ها ایجاد و حداقل یک پروژه ویژه برای رفاه زنان در پلان و بودجه وزارت های سکتوری و ادارات مستقل شامل گردد. تا متضمن سهمگیری و مشارکت زنان در انکشاف پایدارباشد.

 متاقباً میرویس بلخی  سرپرست وزارت معارف صحبت کرده گفت:

یکی از شاخص های کلیدی توسعه نیافتگی جهان سوم اینست که ملت ها از نیم پیکر جامعه ظرفیت و ذهنیت و استعداد زنان استفاده بهینه نکرده. و از عوامل اساسی این شاخص به شمار
می آید. ما به یکی از مسایل درعرصه معارف به این نتیجه رسیدیم که اگر همه ظرفیت ها توانایی های با الفعل و با القوه ما را دوباره فعال نکنیم و به عنوان شهروندان مؤثر در توسعه افغانستان زنان را سهیم نسازیم، مطمیناً که حالت توسعه نیافتگی ما به عنوان یک فرهنگ دوامدار باقی خواهد ماند.

به همین دلیل در نصاب سال جدید مکاتب افغانستان یک روش جدید در مکاتب ایجاد فرهنگ متوازن و عادلانه بخصوص در عرصه جندر را در نظر گرفتیم تا اینکه در کتاب های آینده که در مکاتب افغانستان توزیع و نصاب تعلیمی برآن استوار است «اکرم باخواهرش به مکتب رفت، بلکه اینطور باشد که اکرم با کریمه به مکتب رفت.»

ماباید یاد بگیریم که خواهران ما هم انسان های هستند که مثل ما دارای ظرفیت و در جامعه حضور و دارای هویت هستند و نام گذاشته شده اند به همین دلیل است که در نصاب جدید و کتاب ها هیچ چیزی به نام زنان به عنوان کسانی که دنبال او مردان باشد نه، بلکه ادبیات مساویانه، نقش، ارزشها و هویت مساویانه جا خواهد داشت. سیاست افزایش حضور زنان یکی از سیاست های معارف  در سال جدید خواهد بود. چنانچه ریاست های ترتیب معلم در ولایات به زنان اختصاص یافته است در عین زمان در بست های رهبری وزارت (بست های اول و دوم) زنان حضور فعال خواهند داشت بخصوص ۱۱ بست مرکزی این وزارت به زنان اختصاص داده شده است. باور من براینست تا مدام که حضور و ظرفیت زنان در امر توسعه معارف دخیل نباشد هیچگاه فرهنگ خشونت علیه زنان در افغانستان برچیده نخواهد شد.

در این همایش همچنان فلم تنور از ساخته های حامد نوریان و پارچه تیاتر از سوی ممثلین ریاست تیاتر وزارت اطلاعات و فرهنگ به حاضران اجرا گردید در خاتمه تقدیرنامه ها به تیم تیاتر و بانوان نظامی توزیع گردید.

حامده صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید