روزنامه ملی انیس

خدمات ویژه برای ولسوالی های تازه تصفیه شده‌  فراهم می‌گردد

نشست رهبری سکتور امنیتی فیصله نمود تا برای آنعده ولسوالی هایی که تازه تصفیه شده و فعالیتهای گروهای مسلح در آن پایان میابد، پلانهای ویژه توسعه خدمات در نظر گرفته شود.

این خدمات در دو مرحله اجرأ می گردد که مرحله اول آن شامل پروژه‌های عاجل و ضروری بوده که بعداز تصفیه ولسوالی ها به مردم ارایه خواهد شد. در مرحله دوم پروژه های طویل مدت در نظر گرفته می‎شود که بعداً در چوکات پلانهای ستراتژیک و انکشافی تنظیم میگردد.

نشست رهبری سکتور امنیتی که تحت ریاست داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی برگزار شد، در کنار نهاد های امنیتی
به وزارت های انکشاف دهات  معارف، زراعت، مالیه و واحد عملیاتی اداره امور وظیفه سپرد تا به سهم خویش کمک و خدمات شان را برای ولسوالی های متذکره آماده 
نموده، در صورت نیاز به مناطق متذکره برسانند.

مشاور امنیت ملی اظهار داشت، مردم حق دارد تا برایشان رسیدگی صورت گیرد و خدماتی فراهم گردد که قبلاً به آنها دسترسی نداشتند.

در این نشست روی وضعیت امنیتی کشور بخصوص کابل نیز بحث‌ها صورت گرفت و به نهادهای مسئول وظیفه سپرده شد تا برای جلوگیری فعالیت های مخربانه اقدامات و کوشش های همه جانبه را انجام دهند.

ممکن است شما دوست داشته باشید