روزنامه ملی انیس

خانم حسینه صافی در مراسم امضای تفاهمنامه: آثار تاریخی و باستانی هویت کشور ها می‌باشد

تفاهم نامه یی همکاری دیروز میان وزارت اطلاعات وفرهنگ و معادن و پترولیم به ارتباط ساحه باستانی مس عینک به امضا رسید.

بربنیاد این تفاهمنامه ، وزارت معادن و پترولیم درجریان استخراج مس ، از معدن عینک لوگر اگر به محل تاریخی و یا آثار باستانی روبرو میشوند با مشوره باستان شناسان وزارت اطلاعات وفرهنگ کار استخراج را ادامه میدهند.

به گزار ش خبرنگار آژانس باختر ، این تفاهمنامه را حسینه صافی سرپرست و نامزد وزیر وزارت اطلاعات وفرهنگ و نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم امضا کردند.

خانم حسینه صافی قبل از امضای تفاهمنامه در صحبت مختصر گفت که آثار باستانی و تاریخی هویت کشور ها میباشد.

او همچنان بیان داشت باستانشناسان کشور های جهان افغانستان را یکی از کشورهای میدانند که دارایی آثار باستانی فراوان میباشد.

او افزود که تاکنون بیش از یکهزار اثر باستانی از مس عینک بدست آمده و به موزیم ملی فرستاده شده است و درکنار آن سه صد اثر بدست آمده زیر مرمت قرار دارد.

درهمین حال خانم نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم گفت که آثار تاریخی مس عینک سرمایه ملی وتاریخی مردم افغانستان است به این منظور این تفاهم نامه امضا شده است تا آثارکه  درجریان استخراج ، معدن کاران اگر به کدام اثری روبرومیشوند باستان شناسان را درجریان قرار دهند.

همچنان والی لوگر و تورن جنرال عبدالرزاق امیری معین محافظت عامه وزارت داخله که درمراسم امضای تفاهمنامه حضور داشتند وعده دادندکه درتامین امنیت معدن مس عینک به وزارت اطلاعات وفرهنگ و معادن همکار میباشند.

نورآغا نوری رئیس باستانشناسی وزارت اطلاعات وفرهنگ گفت که آثار بدست آمده از مس عینک به دوره بودایی ها ، یفتلی ها وکوشانی برمیگردد .

درمراسم امضای تفاهم نامه پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات وفرهنگ نیز حاضر بود.

ممکن است شما دوست داشته باشید