روزنامه ملی انیس

خالد موحد: طی سه ماه نخست سال روان، ۲۵۸ قضیه به مرکز عدلی و قضایی مسکرات و مواد مخدر رسیده است

با آنکه از ۱۹ سال به اینسو حکومت افغانستان در همکاری با کشور های منطقه و  جهان در امر جلوگیری از قاچاق و تولید مواد مخدر در کشور کار می کند اما متأسفانه تلاش ها در راه مبارزه با مواد مخدر ناکام بوده است با گذشت هر روز به دلیل موجودیت بیش از حد مواد مخدر آمار افراد معتاد بیشتر می شود که به یکی از نگرانی های جدی مردم به خصوص شهروندان کابل مبدل گردیده است. خبرنگار روزنامه ملی انیس گزارشی را از نشست خبری خالد موحد سخنگوى مرکزعدلى و قضایى مبارزه با مسکرات و موادمخدر تهیه کرده که نشر می گردد.

در نخست خالد موحد سخنگوى مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر به ارتباط فعالیت ها و دستآورد های سه ماه نخست سال روان این مرکز معلومات داده گفت:  طی سه ماه نخست سال روان مجموعاً ۲۵۸ قضیه به مظنونیت ۳۲۱ تن به مرکز عدلی و قضایی مسکرات مواد مخدر از ولایت های مختلف کشور رسیده است که در میان این افراد ۱۳ زن و یک تبعه خارجی نیز می باشد،تمام قضایا در فاصله ۷۲ ساعت توسط پولیس مرکز یاد شده بررسی و به څارنوالی محول گردیده است.

از میان بازداشت شده گان ۷۲ تن آن ها توسط پولیس سرحدی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی گرفتار گردیده که می خواستند مواد مخدر را از طریق سرحد هوایی به بیرون از کشور انتقال دهند.

همچنان در این مدت ۷۳ واسطه مختلف النوع،۱۴ عراده موتر سایکل، بیش از ۸۰۰ هزار افغانی و بیش از ۸ هزار دالر امریکایی ضبط و به دولت سپرده شده است.

در این مدت از سوی محکمه ابتداییه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر ۲۹۳ تن به شمول ۱۶ تن مؤظفین خدمات عامه و ۹ تن از طبقه اناث به حبس یک الی سی سال زندان محکوم شده اند.

در همین حال، محاکم ابتداییه واستیناف مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر بنا برنبود دلایل الزام، برای ۱۸ تن به شمول ۱۰ تن مؤظفین خدمات عامه، برائت داده اند.

پولیس مبارزه با مواد مخدر افزون بر بازداشت افراد در پیوند به ۲۵۸ قضیه، ۶۳۰ کیلوگرام هیرویین، ۸۶ کیلوگرام مورفین، بیش از دو تن تریاک، بیش از سه‌تن چرس، بالاتر از۴۴۹ کیلوگرام شیشه، بیش از چهار و نیم کیلوگرام تابلیت روان گردان، بیش از ده تن تیزاب مایع، بیش از ۳۲ تن بنگ دانه، بیش از ۱۹ تن مواد کیمیاوی جامد و بیش از ۱۱ تن مشروبات الکولی را کشف وضبط کرده است که در آینده نزدیک حریق خواهند شد.

موحد در اخیر صحبتهایش خاطر نشان ساخت که قضایای دریافتی سه ماه نخست سال روان نسبت به قضایای سال گذشته افزایش را نشان می دهد و بیشترین قضایا در سه ماه نخست سال جاری از ولایت های کابل و ننگرهار می باشد.

گفتنی است که در سه ماه اخیر سال ۱۳۹۷، به گونه مجموعی ۱۸۶ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر از سراسر کشور، برای رسیدگی به مرکز عدلی وقضایی مبارزه با مسکرات ومواد مخدر مواصلت کرده بود.

    خواجه نصیر احمد صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید