روزنامه ملی انیس

حکومت را در آوردن امنیت و ثبات کمک کنید

همواره یکی از خواست های اساسی و کلیدی شهروندان کشور علاوه به برقراری صلح، تأمین امنیت، ثبات و تطبیق عدالت اجتماعی در کشوراست، ازینرو هرازگاهی در مقاطع حساس صدای رسای خود را بلند کرده اند که در پهلوی برقراری صلح، تأمین امنیت، قانونیت، زندگی مصون، عدالت می خواهیم، خواست های که اگر از یک آدرس مشخص و مقتدر به آن رسیدگی شود، یقیناً اعتماد مردم نسبت به حکومت بیشتر شده و این امید را در پهنای کشور بارور خواهد ساخت.
افغانستان کشوریست که بیش از چهار دهه جنگ و خشونت را پشت سر گذاشته، از این ناحیه متحمل خسارات جانی و مالی فراوانی نیز شده است، زیر ساخت ها، تأسیسات عام المنفعه، منابع عایداتی و در کل تمام هست و بود اش منهدم و نابود شده و لشکری از بیکاران نیزبه جامعه تقدیم گردیده که در برخی از موارد اربابان زر، زورو قدرت با استفاده از این قشر بیکارسعی کرده اند تا با کل آلود کردن آب ماهی مراد را صید کنند و فضای کشور را ملتهب سازند که می شود نمونه های آن را در پهلوی حملات انفجاری انتحاری وحملات تروریستی، افزایش جرایم جنایی مانند اختطاف، سرقت های مسلحانه، قتل و کشتار افراد بیگناه و نا امن ساختن شهر ها دانست که به نحوی به درد و آلام مردم ما افزوده و این موج سواران همیشه سعی کرده اند تا توانایی های نیروهای امنیتی واقتدار نظام را زیر سوال ببرند در حالیکه رهبری سیاسی کشور مستلزم کفایت، قاطعیت وتوانابی است.
از همین رو رئیس جمهور غنی در پی افزایش جرایم جنایی در شهر کابل، چندی پیش مسئولیت نظارت از امنیت شهر کابل و بعداً ده شهر بزرگ دیگر را بر عهده معاون نخست اش امرالله صالح سپرد و معاون نخست ریاست جمهوری نیز بعد از سپردن این مسئولیت گفت: رسیدگی به مسایل امنیتی کابل را به هدایت رئیس جمهور به طور مستقیم برای چند هفته به دوش می گیرم و پیرامون این مسئله در روز نخست تأکید کرد که در امر تطبیق قانون برای تأمین امنیت مردم، مقوله وچیزی را به اسم مصلحت از هیچ نوع آن و ترحم برجنایت کاران در قاموس خویش ندارم و با دایر نمودن ۳۹ جلسه شش و نیم صبح، ثابت ساخت که امرالله صالح در امر مبارزه با دزدان، تبهکاران، تروریستان حرفه یی، جنایت کاران و… قاطع است و اقداماتی را به نمایش گذاشت که در نزده سال پسین غایب بود، همچنان وی نشان داد که با فرهنگ سیاست ورزی، ارائه حکومت داری بهتر و الزامات قدرت و رهبری کشور آشنا است و جسارت و توانایی آن دارد که عرصه را به تهبکاران تنگ و تنگ تر سازد تا مردم اش در فضای مصون و به دور از هرگونه دغدغه امنیتی بسر برند.
از این رو حالا که مردم با کار کرد های مقتدرانه امرالله صالح احساس آرامش می کنند و به این باور اند که امید را به پهنای کشور باز خواهد گرداند، اما شماری آگاهانه و یا غیر آگاهانه مانع رسیدن پیام اقتدار نظام در امر مبارزه با نابسامانی های جامعه می شوند، نابسامانی های که کشور و جامعه را موریانه وار از هم می پاشد.
هرچند شهروندان کشور به ویژه پایتخت نشینان پس از اقدامات معاونیت نخست وتیم کاری ایشان نسبت به حکومت احساس اقتدار می کنند و به این باور رسیده اند که حکومت حافظ جان، مال و ناموس شان است، اما با آنهم این اقتدار زمانی بارور و به جایگاهی حقیقی خود تکیه خواهد کرد که تمام بزرگان چه در دولت و یا بیرونی از دولت به جای نقد و انتقاد، از جلسات شش نیم صبح به رهبری معاون نخست ریاست جمهوری، پیرامون تأمین امنیت و نظم عامه، عدالت اجتماعی، کشاندن مفسدان به داد گاه، مبارزه با فساد پیشگان، جرایم جنایی و… راهکاری های سازنده و جامع را ارائه و با حمایت همه جانبه شان از اقدامات اقتدار گرایانه معاون نخست رئیس جمهور، امنیت، ثبات و فضای زندگی مصون را برای شهروندان درد دیده و زجر کشیده افغانستان در تبانی با مسئولان امنیتی مساعد سازند.

ممکن است شما دوست داشته باشید