روزنامه ملی انیس

حکم های رئیس جمهوری اسلامی افغانستان 

حکم محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان  در مورد   خریداری آپارتمان برای ورثه‌های هفت تن شهید قوای هوایی کشور به پاس رشادت، دلیری، قهرمانی و ازخودگذری هفت تن از شهدای قوای هوایی هر یک:

۱ډگروال توریالی فرزند عزیزالله، قوماندان عمله

۲جگرن محمد وارث فرزند محمد آصف، معاون قوماندان پرواز (پیلوت راست)

۳تورن عبدالرشید فرزند طاووس، انجنیر پرواز

۴سرپرکمشر عبدالحق فرزند خان آقا نشان‌زن هوایی

۵سر پرکمشر معلم‌الدین فرزند پیرمحمد، نشان‌زن هوایی

۶دگروال محمدشاه فرزند بدو گل، پیلوت ارزیابی و استندردسازی طیاره  C130

۷تورن محبوب‌الحق فرزند عزیزالحق، انجنیر پرواز طیاره C130

 بنا بر پیشنهاد وزارت دفاع ملی یک ‌یک آپارتمان سه‌اتاقه برای ورثه‌های آنان خریداری می‌گردد.

حکم محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان  درمورد خریداری یک باب آپارتمان به ورثه شهید دگرمن عبدالخلیل

  به پاس رشادت، دلیری، قهرمانی و ازخودگذری شهید ډگرمن عبدالخلیل قوماندان کندک هشتم لوای چهارم قول اردوی ۲۰۳ تندر، بر اساس پیشنهاد وزارت دفاع ملی و یک باب آپارتمان سه‌اتاقه برای ورثه مرحوم خریداری می‌گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید