روزنامه ملی انیس

حکم محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تقرر رئیس عمومی رادیو تلویزیون ملی

به تاسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی و به منظور انسجام هرچه بهتر امور، تقرر محمد اسماعیل میاخیل به حیث رئیس عمومی رادیو تلویزیون ملی منظور است.

از خداوند متعال (ج) توفیقات مزید شان را در امور محوله خواهانم.

ممکن است شما دوست داشته باشید