روزنامه ملی انیس

حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تقرر محترم سلیم خان ( کندزی) فرزند حاجی فتح خان بحیث والی ولایت ننگرهار

براساس پیشنهاد اداره مستقل ارگانهای محل و حکم محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان تقرر محترم سلیم خان ( کندزی) فرزند حاجی فتح خان فعلآ معین مالی و اداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری که دارای تحصیلات عالی به درجه ماستری بوده و نیز ازتجارت کاری خوب و شایستگی لازم برخوردار میباشد، در بست مافوق رتبۀ بحیث والی ولایت ننگرهار منظور است.

ممکن است شما دوست داشته باشید