روزنامه ملی انیس

حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تقرر سخنگوی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

به منظور تنظیم و انسجام هر چه بهتر امور مربوط و استفاده از تجارب و اندوخته های علمی اشخاص خبره و بتاسی از فقره (۱۳) ماده (۶۴) قانون اساسی افغانستان تقرر محترم اجمل عبید عابدی را، در بست مافوق رتبه ، به حیث سخنگوی رئیس جمهوری ا.ا، منظور می نمایم.

از بارگاه خداوند متعال (ج) توفیقات مزید برایشان آرزو میکنم.

ممکن است شما دوست داشته باشید