روزنامه ملی انیس

حمیده وردگ: بیش از هفتاد درصد آمار خشونت علیه زنان در کشور افزایش یافته است

هشتم مارچ مصادف به روز جهانی همبستگی زنان است اما این روز در افغانستان در حالی تجلیل می شود که تاکنون زنان افغان به خصوص زنانی که در مناطق دور دست کشور به سر می برند از خشونت های گونه گون رنج می برند و همه روزه قربانی می دهند، خبرنگار روزنامه ملی انیس روی این موضوع صحبتی را با چند تن از صاحب نظران انجام داده که نشر می گردد.

عارفه پیکار استاد پوهنتون کابل در ارتباط به هشتم مارچ روز جهانی زن گفت: همه ساله این روز در سطح بین المللی تجلیل می شود یک پیام واضح جهانی دارد که زنان بتوانند از حقوق برابر در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برخوردار باشند.

 اما باوجود سرمایه گذاری های هنگفت که از سوی دولت و نهاد های بین المللی صورت گرفته متأسفانه هنوز هم زنان نه تنها از حقوق برابر برخوردار نیستند بلکه در بسیاری از موارد ابعاد آسیب پذیری زنان در ولایات دور دست به قوت خود باقی مانده است.

پیام من به عنوان یک زن افغان این است که زنان را به عنوان پنجاه درصد نفوس کشور به رسمیت بشناسیم در غیر آن توسعه اقتصادی، صلح و ثبات در کشوراتفاق نخواهد افتاد.

طوری که در طی سیزده سال کار و سرمایه گذاری تحت عنوان حکومت دموکراتیک ما تجربه کردیم زمانی که نصف نفوس کشور مصرف کننده باشد طبیعی است که مسیر توسعه در افغانستان به کندی پیش می رود و مسایل صلح و ثبات از جمله چالش هایی است که بدون حضور زنان نمی تواند موفقانه باشد.

نوریه نزهت یک تن از فعالان حقوق زن در افغانستان روز جهانی همبستگی زنان را به تمام زنان کشور تبریک عرض نموده می‎گوید: به عنوان یک زن افغان با هزار و یک دشواری در افغانستان به ضد خشونت  تبعیض و تعصب که وجود داشت قد علم کردیم من از تمام زنان انتظار دارم که در قسمت ظرفیت سازی،بلند بردن توانایی و در سطوح مختلف بالای خود شان کار بکنند.

خانم نزهت از دولت و کشور های بین‎المللی نیز می خواهد تا در قسمت ظرفیت سازی بالای زنان افغان کار کنند تا زنان پس از این باید توانایی ایستاد شدن به پای خود شان را داشته باشند.

در هفده سال گذشته هر چند یک تعداد زیادی از زنان در سطح رسانه ها  جامعه مدنی و ادارات دولتی کار کردند ولی هنوز هم حضور زنان با توجه به تعداد شان چشمگیر ملموس نیست و انتظار ما این است که بالای ظرفیت و بلند بردن توانایی زنان کار صورت گیرد  تا آنها بتوانند از لحاظ مالی و معنوی خود را تمویل نمایند و توانایی ایستاد شدن به پای خود را پیدا کنند.

حمیده وردک رئیس روند عدالت درمورد این روز جهانی چنین گفت: بدبختانه همه ساله در هشتم مارچ روز جهانی زن آمار تگان دهنده خشونت علیه زنان را داریم و اکنون ما تقریباً بیش از هفتاد در صد آمار خشونت علیه زنان در کشور افزایش یافته است.

آمار طلاق به خصوص درولایت های مانند  کابل ، بلخ ، سمنگان، هرات و برخی از ولایت هایی که نسبتاٌ در امن به سر‌می‎برند در آنجا  بیشتر آمار طلاق زنان وجود دارد که یکی از دلیل آن خشونت
های خانواده می باشد و دلیل دیگر آن محرومیت ازحق و حقوق زنان و تهاجم فرهنگ های بیگانه است که باعث شده تا آهسته آهسته خانواده های ما از هم بپاشد.

زمانی که زنان طلاق خود را می گیرند در نهاد های عدلی و قضایی کشور حق و حقوق شان نیز پایمال می شود حتی یک زن به حق و حقوقی که باید در جریان طلاق خود بدست بیاورد از آن نیز محروم می شود.

در حال حاضر خشونت های فزیکی در ولایت های جنگ زده افغانستان وجود دارد هنوز هم زن به حیث قربانی  و برده می باشد و به دلایلی زن خرید و فروش می شود و در همین اواخر دختر ها هفت و هشت ساله به دلیل فقرو…فروخته شده اند.

بدبختانه در هجده سال در کشور،همیشه حقوق زنان به حیث امتیاز پرداخت شده است همیشه پروژ ه های بنیادی به خاطر تغییر وضعیت زنان در اختیار حکومت ها قرار گرفته است اما به درستی تطبیق و بررسی نشده است و نهاد های بین المللی در این عرصه کارکردند آنها آسیب شناسی نکرده اند.

تنها چیزی که اکنون می تواند زنان افغانستان را کمک کند کار های بینادی  اقتصادی و تغییر ذهنیتی است که ما چقدر می توانیم یک چتر حمایتی برای زنان افغانستان ایجاد کنیم اول باید نظام اقتصادی خانواده حمایت شود و بعداً کوشش شود تا راه های جستجو گردد تا بتوانیم این راه ها بدیلی برای خشونت علیه زنان در کشور باشد.

باید زمینه کار برای مردان و رشد اقتصادی برای زنان ایجاد شود بعداً اگر خشونت را کاهش داده نمی توانیم حداقل بتوانیم تغییری به خاطر این خشونت برای نسل های بعدی ایجاد بکنیم.

تقاضای من از حکومت در قسمت حمایت سیاسی زنان در کشور این است که به حیث امتیاز جنسیتی حق زن را تقسیم نکنیم بلکه به اساس تفکر شان بتوانیم برای شان اولویت قایل شویم تا زنان بیشترهم تغییری در جامعه سیاسی ایجاد کنند.

خواجه نصیر احمد صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید