روزنامه ملی انیس

حمله های تازه هوایی در میدان وردگ؛ سی طالب مسلح کشته شدند

در تازه ترین حمله های هوایی بر مواضع طالبان در میدان وردگ، سی مهاجم کشته شدند و ده مهاجم دیگر زخم برداشتند.
این طالبان از بامداد تا حوالی چاشت امروز در بخش هایی از ولسوالی های نرخ، جلریز و حومه های میدان شهرآماج قرارگرفتند.
یک مقام ارشد قول اردوی تندر به آژانس باختر گفت که دراین حمله قوای هوایی کشور، سی طالب مسلح کشته شدند و ده طالب دیگر زخم برداشتند.
به اساس گزارش ها، این طالبان برای حمله بر پاسگاه های نظامیان آماده می شدند که آماج قرارگرفتند.
در میان کشته شدگان سه قومندان و چهارعضو پاکستانی گروه طالبان شامل اند.
طالبان تاکنون دراین باره چیزی نگفته اند.

ممکن است شما دوست داشته باشید