روزنامه ملی انیس

حمله بر نمازگزاران ، تکرار یک جنایت دیگر! چرا ما از حادثه قول اردوی شاهین نیاموختیم؟

حمله بر نمازگزارن به هیچ عنوان قابل توجیه نبوده، جز اسلام ستیزی و دشمنی با انسانیت تعریفی دیگری ندارد. دشمنان دین اسلام در حالی عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای شهر کابل را روز شنبه هدف حمله مسلحانه قرار دادند که روز جمعه گذشته یک تروریست انتحارکننده خود را در میان نمازگزاران در مسجد یکی از قطعات نظامی در ولایت خوست انفجار داد که در نتیجه شماری از نمازگزاران به شهادت رسیدند و شماری هم زخم برداشتند.

همچنان چند روز قبل از این حادثه تروریستان یک اجماع از علمای دینی را در یکی از هوتل های کابل آماج قرار دادند و کسانی را به شهادت رساندند که در مراسم تجلیل از میلاد پیامبر بزرگوار اسلام شرکت داشته  و مصروف ختم قرآن عظیم الشان بودند.

آنچه در ولسوالی مندوزی خوست ویا هوتل اورانوس در کابل اتفاق افتاد یک حادثه استثنای نیست، قبلاً نیز تروریستان اماکن مقدسه و اجتماعات مسلمانان را هدف قرار داده و ثابت ساخته اند که آنها در عقب شعارهای ظاهری اسلامی، اسلام ستیزی می نمایند و در پی ترویج نفاق مذهبی و دینی در کشور اند، وجداً تلاش می نمایند تا از طریق تقابل مذهبی، دینی و قومی به آن مقاصد برسند که از مسیر های دیگر به آن رسیده نتوانستند.

مشکل در این است که طالبان ویا روی دیگر سکه یعنی
داعشی ها همیشه خود را مسئول چنین حملات معرفی داشته اند، این دو گروه با شعارهای ظاهرا مذهبی وارد صحنه شده اند در حالیکه در چوکات پروژه های استخباراتی ابزاری برای تضعیف هویت مسلمانان اند، عملاً با اسلام و مسلمانان در جنگ اند.

این دو گروه و گروه های دیگر تروریستی چون القاعده بوکوحرام و… بیشتر دست به اعمالی میزنند که در آن کشورهای سود میبرند که دشمنی دیرینه با مسلمانان دارند، با تأسف اکثرافراد گروه طالبان که خود سواد دینی ندارند بل اسلام را از دایره احساسات تحریف شده تعقیب میکنند عامل چنین ناهنجاری اند.

اگر طالبان دعوا میکنند که در خوست و با حمله برنمازگزاران  جان شماری از نظامیان را گرفتند ویا در حمله بر هوتل اورانوس به گفته خودشان شماری از دشمنان امارت اسلامی را کشتند در حقیقت آنها بر ارزش های دینی و باورهای مردم حمله کردند و دشمنی خود را با اسلام ثابت ساختند، طالبان باید بدانند که این گونه حملات به جز از آبروریزی و فاش شدن بیشتر هویت آنها پیامد دیگری ندارد.

در بعد دگر قضیه باید بگویم که حمله بر نمازگزاران آنهم در مسجد که داخل یک قطعه نظامی است یک خلا امنیتی و ضعف مدیریت را به رخ مسئولان کشید و ثابت ساخت که مسئولان ما کمتر تجربه میگیرند و حوادث اسفبار را زود فراموش میکنند ورنه حادثه که حدود دو سال قبل در قول اردوی شاهین اتفاق افتاد چیزهای زیادی را برای مسئولان  نهاده های امنیتی و دفاعی، آموخت، با پیامد آن حمله انتظار نمیرفت که حادثه دیگر در میان نظامیان اتفاق بیافتد، امید است که مسئولان در این خصوص جواب قناعت بخش برای مردم به دهند، و این نگرانی مردم را رفع نمایند که فرزندان آنها در بارک های نظامی هم مصؤن نیستند همچنان برای رهبران کشور لازمی است واقعه مندوزی خوست را جدی پیگیری نمایند بی تفاوتی در این خصوص بی‎تفاوتی در برابر خون آن فرزندان کشور است که برای حفاظت از مردم و حکومت که خود را نماینده مردم میگوید کمربسته اند و در میدان مبارزه حضور دارند.

همچنان نیروهای امنیتی و کشفی نیز باید با اتخاذ تدابیر جدی، پیشگیرانه، مانع حملات انتحاری و مسلحانه دشمنی در داخل شهرها به ویژه شهر کابل که پایتخت کشور است و ناامنی و امنیت آن بر می گردد به حیثیت نظام، شوند و دشمن را بیشتر از این مجال ندهند تا از مردم ما قربانی بگیرند و امنیت را مختل سازد.

ممکن است شما دوست داشته باشید