روزنامه ملی انیس

حمله بر اهداف ملکی جزء برنامه های راهبردی گروه طالبان

گروگان گیری و قتل مسافران در شاهراه ها حرکت زشت و شنیع است که به هیچ عنوان توجیه پذیر نیست  بل به عنوان یک جنایت جنگی و تخطی از موازین انسانی قابل پیگیری است .

افراد مسلح که خود را وابسته به گروه طالبان معرفی کرده اند به روز شنبه ۱۸ جوزا یک موتر مسافربری را که از ولسوالی مالستان روانه شهر غزنی بود در ولسوالی چغتو متوقف کردند و بدون هیچ دلیلی پسر جوانی را که دانش آموز بود  وبرای ادامه تحصیل به کابل می آمد به گلوله بستند و جانش را گرفتند و چند مسافر دیگر را با خود بردند.

دانش آموزی که به گلوله بسته شد و مسافرانی که ربوده شدند وابسته به یک قوم وتبار خاص بودند وهدف گیری آنان از سوی طالبان، نشان می دهد که این گروه در جنگ جاری شان در افغانستان در پی اهداف خاصی اند که تقابل و جنگ قومی و مذهبی یکی از این اهداف بوده می تواند.

طالبان در حمله بر اقلیت های دینی و مذهبی و حمله بر غیر نظامیان گذشته زشت و تاریک دارند  و همیشه از مناطق مسکونی ومنازل مردم به عنوان سپر انسانی و یا موضع استفاده کرده اند و باعث بروز تلفات به افراد ملکی شده اند.

حمله بر اهداف ملکی جزء برنامه های راهبردی گروه طالبان است و این برنامه به گونه سیستماتیک دنبال می شود

یوناما درتازه ترین گزارش خود صریحاً طالبان را متهم کرده است که در ماه مبارک رمضان به گونه عمدی افراد ملکی را هدف قرار داده اند و باز هم باعث بروز تلفات ملکی درافغانستان شده اند .

در این میان،  حمله براقوام و تبار خاص و حمله بر پیروان یک مذهب خاص در خور دقت است  طالبان دو روز قبل چنین یک جنایت را در غزنی مرتکب شدند،  در حالی که چنین جنایات از سوی طالبان قبل از این در غور،  دایکندی،  زابل  و جا های دیگر سر زده است

طالبان که خود یک جریان افراطی و مقید مذهبی اندکه با گروه های افراطی در پاکستان روابط تنگاتنگ دارند .

جریان های افراطی نظیرلشکر طیبه٬ لشکر جنگهوی و احزاب دیگر مذهبی پاکستان  در کنار طالبان اند . لشکر جنگهوی چند سال قبل مسئولیت حمله بر عزاداران حسینی را در زیارت حضرت عباس در کابل به عهده گرفت و همچنان این گروه عامل حملات دیگر برپیروان یک مذهب خاص در افغانستان است وحالا طالبان تقلید کنندگان این گروه ها اند وزشتی های زیادی از پاکستان به افغانستان انتقال داده اند.

پاکستان در حمله بر اقلیت های دینی و مذهبی گذشته  زشت، تاریک و ناهنجار دارد.

این کشور شاهد حوادث اسفباری در برابر اقلیت های مذهبی و دینی و قومی بوده است که چهره زشت و خشن را از آن کشور ارائه داده است . در حالیکه در افغانستان زندگی اقوام و پیروان مذاهب دوستانه و برادرانه بوده است.  

مگر حالا طالبان با الگو گیری از جامعه مذهبی پاکستان در صدد تطبیق خشونت های مذهبی و قومی در افغانستان اند.

هدف قراردادن یک گروه مشخص مذهبی و قومی می‌تواند به بی‌ثباتی نظام سیاسی و اجتماعی در افغانستان بیانجامد که از این وضعیت سود اولی را پاکستان خواهد برد .

در کنار آن، طالبان با این گونه حملات وبا ایجاد فضای رعب ووحشت خود را در جامعه اثر گذار معرفی خواهند کرد و دولت را در تامین امنیت شهروندان ناتوان معرفی خواهند داشت.رای فایق آمدن به همچو ماجراجویی ها فقط حفظ وحدت ملی و هوشیاری سیاسی است در غیر آن ما قربانی نیرنگی خواهیم شد که انجام آن،  پاشیدگی زندگی اجتماعی در این کشور خواهد بود. 

ممکن است شما دوست داشته باشید