روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

حمایت کشورهای منطقه وجهان از پروسه صلح به رهبری و مالکیت حکومت افغانستان

وزارت امور خارجه، سه نشست چند جانبه را هفته گذشته با کشورهای منطقه و جهان، به هدف ایجاد و تقویت اجماع منطقه‌ای وجهانی از پروسه صلح افغانستان، برگزار نمود.
گران هیواد، سخنگوی وزارت امور خارجه که در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت- اداره ارتباطات عامه و استراتیژیک ریاست جمهوری، صحبت می‌کرد، افزود: محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی ‌افغانستان در افتتاحیه نشست‌های منطقه ای وجهانی که از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد، تاکید نمود که هم صلح و هم بحران در افغانستان، تاثیرات ملموس بر شرایط منطقه دارد.
رئیس جمهور غنی، همچنان تاکید نمود که افغانستان خواهان ایفای نقش مثبت در منطقه است و تلاش دارد تا به نقطه وصل ترانزیتی و تجاری در منطقه مبدل گردد.
کشورهای اشتراک کننده در نشست‌های منطقه ای وجهانی برای صلح افغانستان، سطح بلند خشونت از سوی طالبان را غیر قابل قبول دانسته و از طالبان خواستار پایان دادن به خشونت‌ها و آغاز مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان شدند.
هیواد گفت: کشورهای اشتراک کننده در نشست‌های منطقه ای وجهانی برای صلح افغانستان، همچنان بر حفظ دست آوردهای ۱۹ سال اخیر در افغانستان تأکید کرده و خواهان تقویت و تداوم آن در مذاکرات صلح شدند.
آنان همچنان حمایت شان را از موقف و خواست‌های افغانستان در نشست بین المللی جنیوا که قرار است به زودی برگزار شود، اعلام کردند.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنان گفت: در نشست سه جانبه میان افغانستان، چین و پاکستان، این کشورها بار دیگر تعهدات خود را بر همکاری دوامدار و حمایت از حکومت افغانستان در پروسه صلح اعلام نمودند.
پاکستان و چین با استقبال از اقدامات حکومت افغانستان در زمینه رهایی زندانیان طالبان، از این گروه در خواست نمودند که هرچه زودتر خشونت را کاهش داده و با حکومت افغانستان به مذاکرات مستقیم بپردازند.

ممکن است شما دوست داشته باشید