روزنامه ملی انیس

حمایت از ژورنالیستان و خبرنگاران باید افزایش یابد تا خشونت علیه آنان کاهش پیدا کند

بازهم درگزارشهای ارائه شده از طریق مسئولان عرصه حمایت از ژورنالیستان و کمیته مصونیت خبرنگاران تذکار به عمل آمده است که خشونت علیه خبرنگاران نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است چنانکه فیصدی خشونت های ثبت شده در دفتر کمیته مصونیت خبرنگاران ارقام بزرگ تری را نسبت به سالهای گذشته نشان می دهد، ثبت قضایا و رویداد های که شامل قتل، لت و کوب مجروحیت توهین و تحقیر، تهدید و بازداشت های مؤقت، وارد کردن خسارات به وسایل خبرنگاران و ایجاد مشکلات برای دست اندرکاران رسانه ها می باشند که بازهم
در بررسی ها برای دل جویی وارثان شهدای راه آزادی بیان گفته می شود که دوسیه های مربوط آنان تحت بررسی قرار دارد، این در حالیست که خشونت علیه این قلم بدستان بیان کننده رویداد های غیر مترقبه در مرکز و ولایات کشور در حال گسترش و افزایش است.

موضوع قابل مکث و تأمل در این نکته نهفته است که کمیته مصونیت خبرنگاران و اتحادیه ژورنالیستان در بررسی های سال جاری و سالهای قبل فقط با اظهار تأسف و تألم در هنگام ارائه ارقام خبرنگارانی که جان های شیرین خویش را در هنگام انجام وظایف خبرنگاری فدا کرده اند و در جریان حملات انتحاری و حملات غیر مترقبه افراد وابسته به گروپ های طالبان و سایر گرو های افراطی شهید و مجروح گردیده اند تذکار به عمل می آورند. وقتی بازهم بار دیگر از چگونگی مشکلات خبرنگاران بررسی می گردد، بازهم فقط با اظهار تأسف و تألم از ارقام خبرنگارانی که شهید و مجروح گردیده اند ومورد خشونت قرار گرفته اند یاد آوری می کنند.

اینکه برای جلوگیری از افزایش خسارات جانی برای خبرنگاران چه تدابیری و تصامیمی گرفته شده و چه تعداد آن و تاچه اندازه جنبه عملی پیدا کرده است چیزی به عنوان دستاورد در رابطه به رفع مشکل خانواده های شهدای راه آزادی بیان ارائه نمی گردد. فقط گفته می شود که دوسیه های شهدای راه آزادی بیان تحت بررسی قرار دارد وبس! حتا از پروسه چگونگی بررسی دوسیه های خبرنگاران در څارنوالی و ادارات قضایی و محاکم، طوری که بتواند قناعت وارثان شهدا را فراهم سازد کمتر مسایلی بیان می گردد.

اما در رابطه به چگونگی منابع و نهاد های که عامل شهادت و افزایش خشونت علیه خبرنگاران شده اند تذکار به عمل آمده است و در بررسی کمیته مصونیت خبرنگاران یاد آوری گردیده که خبرنگاران علاوه بر گروپ های مسلح مخالف افراد حکومتی ودر بعضی مواقع قوماندانان نیروهای امنیتی، وکیلان شورای ملی که نمایندگان مردم گفته می شوند و همین خبرنگاران نیز از فرزندان راستین مردم اند در خشونت علیه خبرنگاران دست می داشته باشند، در حالیکه ژورنالیستان و خبرنگاران در پروسه انتخابات شورای ملی و انتخابات نمایندگان مردم در خانه ملت تلاش زیاد به خرج داده اند، نباید با این گروپ های پاسدار حقوق مردم، خشونت صورت گیرد. این در حالیست که تااکنون با وجود تدویر جلسه های زیادی با حضور رئیس جمهور کشور و تأکید شورای ملی و هشدار مسئولان امنیتی و جامعه مدنی مبنی بر حمایت همه جانبه از ژورنالیستان و خبرنگاران، متأسفانه که تا اکنون حتا دوسیه های حقوقی خبرنگاران که در چند سال اخیر شهید شده اند یا مجروح گردیدند، در څارنوالی ها و محاکم کشور به صورت علنی فیصله نگردیده و از حقوق آنان دفاع و بررسی کامل صورت نگرفته است و مجرمان به جزای اعمال شان نرسیده اند.

این در حالیست که براساس نظر و دیدگاه، آگاهان عرصه های سیاسی و اجتماعی، رسانه ها زبان گویای دولت اند و ژورنالیستان باز گوکنندگان امیال و اهداف فعالیت ها جاری حکومت.

لهذا با چنین وظایف خطیر و سنگین و پرمسئولیتی که در برابر خبرنگاران و ژورنالیستان قرار دارد، لازم است تا در مورد خبرنگاران و ژورنالیستان کشور که قشر کوچکی از قلم بدستان بازگوکننده حقایق و رویداد ها در کشور اند و افراد پر تلاش کشور می باشkد و تعداد شان نسبت به سایر اقشار جامعه اندک است ولی عملکرد و تأثیرات فعالیت های آنان نهایت زیادتر است توجه هرچه بیشتر صورت گیرد و بر فعالیت های ثمر بخش آنان ارج فراوان داده شود و حمایت آنان در سرخط عملکردها و فعالیت های حمایوی مسئولان حکومت وحدت ملی و نهاد های حمایوی ژورنالیستان و خبرنگاران قرار داشته باشد.

این در حالیست که براساس گزارشهای مقامات مسئول دولت، از حقوق آنان در مطابقت به قوانین و مقررات و موادات قانون اساسی کشور در قبال حمایت و رعایت حقوق تمام اتباع کشور، اقشار جامعه و مقررات رسانه ها پاسداری می گردد، ولی انتظار خانواده های شهدای جان برکف رسانه ها آنست که پروسه بررسی دوسیه های خبرنگاران آسیب دیده باید تسریع یابد، حقوق آنان هرچه زودتر اعاده شود، تا سایر ژورنالیستانی که خداوند«ج» سایر ژورنالیستان را در پناه عصمت خود از آفت و آسیب نگهدارد، به چنین مشکل دچار نشوند و امید است که در زمینه حمایت از خبرنگاران توجه زیادتر مبذول گردد. 

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید