روزنامه ملی انیس

حفاظت محیط زیست، صحت و سلامت انسان را ضمانت می کند

با درنظرداشت زندگی اجتماعی و زیست با همی انسانها در جامعه و حضور کتله های عظیم مردم در یک محیط واحد، همیشه می گویند که شهر و محیط زندگی خانه مشترک ما است و نگهداری آن نیز جز وجیبه و وظیفه هر کدام از افراد این خانه مشترک می باشد. هرگاه در پاکی، نظافت و حفاظت این خانه مشترک وحدت نظر و عمل ایجاد گردد و پاک نگهداشتن این محیط مشترک و زندگی با همی را هر یک از اعضای خانه، وظیفه درجه اول خود در پروسه فعالیت های یومیه خود بدانند، یقین و باور کامل داریم که هیچ گونه مشکل و پرابلمی که عامل آلودگی محیط و فضای شهر و خانه ما شود ایجاد نخواهد شد و مردم این محیط زندگی، اصلاً دچار مریضی ساری موسمی که از آلودگی هوا و محیط ناشی می گردد نمی گردند.

با تغییراتی که در زندگی اجتماعی مردم ما مبنی بر مهاجرت ها و زندگی در شهرهای بزرگ به وجود آمده است، دیگر ضرور نیست که برای افراد جامعه گفته شود که جنگلی ها و خاکروبه های خانه خود را به محل معین بیاندازند. چرا که سطح آگاهی مردم به آن حد قرار دارد که فواید پاکی محیط زیست را درک کنند و در پاکی محیط زندگی و محل بود و باش خویش سهم فعال بگیرند، وقتی چند خانواده در یک محل واحد و محیط مشترک و یا یک کوچه زندگی می کنند در پاکی و صفایی خانه و محل زندگی خویش توجه نمایند، با مشاهده این عملکرد آنان، دیگران نیز با پیروی از آنان در این عرصه یعنی در پاکی و صفایی کوچه و خانه مشترک خود تلاش می کنند و شهر خود را از آلودگی و آلوده شدن جلوگیری
 می کنند.

اما متأسفانه که یک تعداد از شهروندان ما دانسته یا ندانسته سهم گیری در حفاظت محیط زیست را در جمعاوری خاکروب ها و انتقال کثافات در محل معین وظیفه خود نمی دانند  بلکه انجام این کار را از وظیفه شاروالی و اداره حفظ محیط زیست و ادارات دیگر می دانند. گویا به این نظر و عقیده اند که افراد شاروالی و افراد اداره شاروالی و افراد اداره حفاظت محیط زیست به کوچه و دروازه شان بیایند، جنگلی ها و خاکروب های خانه های شان را جمعاوری و انتقال دهند. در حالی که گفتیم شهر و کوچه که زندگی می کنیم خانه مشترک تمام شهروندان است، لهذا پاکی و صفایی آن نیز به تمام شهروندان تعلق دارد.

نباید فراموش گردد که صفایی و پاکی هر کوچه شهر از سلیقه و احساس مسئولیت و بشر دوستی همان کوچه گواهی می دهد، باید اذعان نمود به هر اندازه که در صفایی و پاکی کوچه و شهر به عنوان خانه مشترک توجه زیادتر مبذول گردد و سهم مردم در آن بیشتر باشد، بدون شک در صحت و سلامت افراد همان کوچه تأثیر مثبت وارد می سازد، یقین داریم که امراض ساری ناشی از آلودگی ها، هیچ گاهی به سراغ افراد همان کوچه نخواهد آمد.

اما آنچه که باید مردم و شهروندان ما درک کنند و برای پاک نگهداشتن محیط و ماحول خویش به کار گیرند، حفاظت محیط کوچه و صفایی شهر است که به فعالیت های همگانی و دسته جمعی تمام شهروندان نیاز دارد، لازم است که در این زمینه همکاری خود را با مسئولان شاروالی به خصوص مسئولان تنظیفات شاروالی دریغ نکنند و در سهم گیری خود ادامه دهند  حتا ترافیک شهر را در جلوگیری از آلودگی فضا و محیط که بالاثر وسایط دودزا و سوخت تیل های بی کیفیت ایجاد می گردد، همکاری نمایند  در قدم اول شهروندان ما وسایط ترانسپورتی خود را که خراب می شود و کهنه است و دود تولید می کند هرچه زودتر ترمیم نمایند تا از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری شود. از جانب دیگر هر موقعی که کثافات و جنگلی ها در کوچهها و محل بود و باش جمع می شود باید با افراد شاروالی در انتقال آن تا اندازه توان خویش کمک کنند، همچنان از آتش زدن و سوزاندن اشیایی که دود تولید می کند و میحط را آلوده می سازد جلوگیری کنند، در همین رابطه از انداختن  کثافات و خاکروبه ها به داخل چویچه های کنار سرک ها خودداری نمایند و دیگرانرا نیز در این کار آگاهی دهند.

بناءً با درک این مسئولیت شهر ما که خانه مشترک ما گفته می شود، پاک و صفا می گردد و با همکاری صمیمانه شهروندان می توانیم شهر پاک و صفا داشته باشیم و از امراض ناشی از آلودگی های هوا و دودهای تولید شده وسایط کهنه در امان باشیم و از صحت و صلامت کامل برخوردار گردیم.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید