روزنامه ملی انیس
ریاست روزنامه های دولتی افغانستان

حفاظت از تأسیسات عام المنفعه، مسئولیت فردی و اجتماعی ما است

مردم افغانستان این روزها در پهلوی تشدید خشونت ها و شیوع موج سوم ویروس کرونا، با معضل بی برقی نیز دست و پنجه نرم می کنند، هرچند مسئولان در شرکت برشنا همواره تلاش کرده اند که معضل بی برقی را برطرف و برق رسانی به شهروندان را به صورت اساسی مدیریت کنند، اما دشمنان مردم افغانستان همواره تلاش کرده اند با حمله برتأسیسات عام المنفعه به خصوص پایه های برق وارداتی برمشکلات مردم بیافزایند.
از مدتی به اینسو پایه های برق وارداتی در مسیر شاهراه شمال کشور، آماج حمله قرار می گیرد که آخرین حمله بریک پایه برق در رباط ولسوالی بگرام ولایت پروان رخ داد که در پی تخریب این پایه، جریان برق در کابل وشماری از ولایت ها، قطع و این شهر ها در تاریکی قرار گرفتند.
حمله بر پایه های برق در حالی به یک فرهنگ مبتذل مبدل شد که مردم افغانستان از یک مرحله خیلی دشوار و حساس می گذرند، از یکسو تشدید خشونت ها از سوی طالبان و از سوی هم شیوع موج سوم ویروس کرونا هر روز از مردم ما قربانی می گیرد و در عین حال بی برقی نیز برمشکلات مردم ما افزوده است، زیرا در نبود برق مشکل کمبود و یا نبود آب نیز افزوده می شود که این مشکلات دست به دست هم داده ، زندگی شهروندان کابل وسایر ولایت ها و شهرها را تلخ کرده است، همچنان دود جنراتور های دیزلی، هوای شهر کابل را آلوده و صدای ناهنجار این جنراتور ها به آلودگی صوتی نیز افزوده است، گرچه مسئولان در شرکت برشنا روز دوشنبه از ترمیم و بازسازی پایه تخریب شده در رباط خبر داده اند، اما مردم افغانستان انتظار دارند تا این معضل به شکل ریشه یی مرفوع گردد.
حالا پرسش اصلی این است که عاملان تخریب پایه های برق کی ها اند؟ و چی می خواهند؟ .
هرچند مقام های امنیتی در ولایت پروان دیروز تأیید کرده اند که چهار تن در پیوند به انفجار پایه های برق در این ولایت بازداشت شده اند، اما مردم می خواهند بیشتر بدانند که این افراد با انجام این چنین اعمال غیر انسانی و دینی در پی چه کاری اند، زیرا بارها انگشت انتقاد به سوی قوماندانان محلی، یکتعداد مردم این مناطق، باج گیران و مافیای تیل و گاز و… نشانه رفته که باید حالا مشخص شود که در عقب تخریب پایه های برق چی کسانی قرار دارند و از مردم رنجدیده افغانستان چه می خواهند.
موضوع دیگر که در شرایط کنونی آنهم در ساحات زیر حاکمیت دولت قابل نگرانی است، وقوع همچو حوادث است واین پرسش را نیز مطرح می کند که چگونه در زیر حاکمیت دولت و ساحاتی که مردم همکار نزدیک با نظام اند و از نظام کنونی حمایت می کنند، پایه های برق تخریب می شود.
بناءً مسئولان امنیتی این مسئله را باید به صورت جدی و همه جانبه پیگیری نمایند، زیرا شک و گمان ها در برخی از حالات، همکاری مردم با دولت را تضعیف و فاصله ها را ایجاد می کند، اگر به این معضل به شکل ریشه یی بپردازیم پایه هایی که در مسیر پروان الی کابل تخریب شده از ده الی پنجاه متر بیشتر از شاهراه فاصله ندارد،امیدواریم مسئولان امنیتی این مسأله را جدی پیگیری، عاملان آنرا بازداشت ویه پنجه قانون بسپارند.
از این رو مشخص می شود که تخریب این پایه ها از سوی باند و یا افراد مشخص با استفاده از تاریکی شب، صورت می گیرد که مسئولان امنیتی ولسوالی های کوهدامن و پروان باید در زمینه پاسخگو باشند، زیرا تمام امکانات و وسایل در اختیار این نهاد ها قرار دارد که با گشت های سیار و کار اوپراتیفی،می توانند مراقب تأسیسات عام المنفعه به ویژه پایه های برق وارداتی در این مسیر و دیگر ساحات باشند.
هرچند در این زمینه مسئولان با گماشتن یک یا دو تن از باشندگان محل جهت نگهبانی پایه های برق، موافقه کرده اند، اما افرادی که در پیوند به تخریب پایه ها شناسایی و یا هم بازداشت می شوند، از آنان بازجویی دقیق و جدی صورت گیرد تا شک وگمان بر دیگر افراد برطرف گردد، و عاملان حمله بر تأسیسات عام المنفعه و پایه های برق نیز باید دهشت افگن تعریف شوند و با آنان مانند سایر دهشت افگنان برخورد قانونی صورت گیرد.
بنابراین علاوه بر نهاد های امنیتی، عالمان دین، ملا امامان، محسن سفیدان و ملک های قریه نیز مکلفیت دارند تا مردم را نسبت به مسئولیت های دینی و اجتماعی شان آگاه سازند، زیرا حفاظت از تأسیسات عام المنفعه جزء از مسئولیت های فردی و اجتماعی است که باید نهاد های امنیتی را در بازداشت و شناسایی عاملان پایه های برق وتأسیسات عامه کمک و همکاری کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید