روزنامه ملی انیس

حضور تیم مذاکره کننده حکومت در نشست های صلح می تواند حقوق و آزادی های مدنی را تضمین کند

دور چهارم گفتگوهای صلح میان نماینده ویژه وزارت امور خارجه امریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر عصر روز شنبه پایان یافت و زلمی خلیلزاد جهت مشوره با رهبران حکومت وحدت ملی وارد کابل گردید.

هرچند گزارش های ضد و نقیضی در رابطه به این نشست ها از سوی شماری رسانه های داخلی، خارجی و یا هم تحلیلگران سیاسی که گویا توافقات در عدم حضور حکومت وحدت ملی صورت گرفته به نشر رسیده که نشر این گزارشها سبب نگرانی مردم افغانستان گردیده است، اما زلمی‎خلیلزاد پس از این نشست در صفحه تویتر خود نگاشته که گفتگوهای شش روزه با طالبان در دوحه، قناعت بخش بوده است، اما هنوز روی همه موارد، توافق نشده است و برای مشوره های بیشتر با رهبران حکومت افغانستان دیدار و گفتگو می کند و بعد از مشوره با رئیس جمهور غنی و دیگر سران حکومت، دوباره با طالبان دیدار خواهد کرد تا روی همه موارد توافق صورت بگیرد، همچنان زلمی خلیلزاد در تویتر خویش به مسأله ای پرداخته که می شود پاسخی به نگرانی ها باشد. نماینده ویژه وزارت امور خارجه در این تویت خود اعلام کرده که اگر روی مذاکرات بین الافغانی و آتش بس همه جانبه با گروه طالبان توافقی نشود، روی مسایل دیگر توافق در کار نخواهد بود.

گفتنیست زلمی خلیلزاد در شش روزگذشته سرگرم گفتگوهای صلح با نمایندگان طالبان در قطر بود و همچنان گزارش هایی نیز به نشر رسیده که یک مقام بلند پایه حکومت وحدت ملی نیز روز شنبه به هدف گفتگو با نمایندگان طالبان عازم قطر گردیده است.

به هر صورت گفتگوهای صلح با گذشت هر روز داغ و داغتر می گردد، اما این نکته نباید فراموش گردد که رهبران سیاسی، جهادی و شخصیت های مطرح کشور باید از حاشیه به متن بیایند و در تبانی با حکومت وحدت ملی، روند صلح را دنبال کنند.

روی این اساس مردم افغانستان از امریکا و دیگر کشورهای تسهیل کننده صلح انتظار دارند تا دولت مشروع و قانونی افغانستان و همچنان شهروندان این کشور را که قربانی اصلی جنگ اند،  در روند صلح دخیل سازند تا این که روند صلح، یک روند واقعی، همه شمول و سرتاسری باشد، زیرا حضور نمایندگان واقعی مردم افغانستان در گفتگوهای صلح می تواند، دستاوردها، حقوق و آزادی های مدنی مردم افغانستان را تضمین و زمینه امنیت پایدار و فضای مصئون اجتماعی در کشور را فراهم سازد، زیرا به گفته مسئولان در حکومت، بیش از بیست گروه تروریستی در افغانستان فعالیت دارند که نشود با استفاده از فرصت این گروه ها نیز سبب نگرانی مردم افغانستان گردند.

ممکن است شما دوست داشته باشید