روزنامه ملی انیس

حسینه صافی و داکترسمیع حامد ازمقبره تیمورشاه دیدن کردند

حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ و داکترسمیع حامد مشاوررئیس جمهور درزمینه نو آوری ، ازمقبره تیمور شاه، درکابل دیدن کردند. به گزارش خبرنگار آژانس باختر، دراین دیداردرحالیکه پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات وفرهنگ وامان الله صاحب زاده نماینده بنیاد فرهنگی آغا خان نیز حضور داشتند، سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ و مشاور رئیس جمهور از مقبره تیمور شاه  دیدن کردند.

حسینه صافی درجریان این دیدار با تشکر از همکاری های بنیاد فرهنگی آغا خان درراستای ترمیم و حفاظت آبده های تاریخی کشور، تاکید کرد که باید کمیسیونی به ریاست وزارت اطلاعات و فرهنگ با ترکیب نمایندگان اکادمی علوم، بنیاد فرهنگی آغا خان و پوهنتون کابل، ایجاد شود تا  لوحه سنگ های آرامگاه هایی را که درمقبره تیمور شاه است،  مشخص کند . درجریان این دیدار داکترسمیع حامد از توجه رهبری دولت به بخش های فرهنگی اطمینان داد وافزود که درزمینه تقویت هنروادبیات معاصر نیز تلاش صورت می گیرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید