روزنامه ملی انیس

حسینه صافی: وزارت اطلاعات وفرهنگ در راستای حفاظت و نگهداری آبده های تاریخی کشورمی کوشد

حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ روزچهارشنبه درنشستی با نماینده بخش فرهنگی سازمان یونسکو، دررابطه به اتخاذ تدابیرلازم به خاطراستحکام منار جام ولایت غور، صحبت کرد.

دراین نشست درحالیکه پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر عبدالاحد عباسی رئیس حفظ و ترمیم آبدات تاریخی وزارت اطلاعات وفرهنگ نیز حضورداشتند ، دررابطه به اتخاذ تدابیرلازم به خاطراستحکام و حفاظت منار جام ولایت غور بحث
شد.
همینگونه تاکید صورت گرفت که هیئتی از متخصصان سازمان یونسکو به خاطرآسیب شناسی و تدابیرلازم به منظوراستحکام دایمی منار جام، به افغانستان بیاید و همچنان یونسکو در زمینه عکس های سه بعدی ” تری دی اسکن ” که از منار جام برداشته اند ، به وزارت اطلاعات وفرهنگ ، معلومات ارائه کند. 

حسینه صافی خاطرنشان کرد که منارجام یکی از آبده های تاریخی افغانستان بوده و شامل فهرست میراث های فرهنگی جهان نیز است.

وی افزود که وزارت اطلاعات وفرهنگ به یاری سازمان یونسکو و نهاد های همکار، در راستای حفاظت ، استحکام و نگهداری آبده های تاریخی و میراث های فرهنگی کشور تلاش پیگیرمی کند.

همچنان نماینده بخش فرهنگی یونسکو از همکاری آن سازمان درزمینه های یاد شده به سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ اطمینان داد.

ممکن است شما دوست داشته باشید