روزنامه ملی انیس

حسینه صافی : وزارت اطلاعات وفرهنگ به تمام مردم افغانستان تعلق داد

حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ روزچهارشنبه دردیدار با هیئت رهبری د ژبه ژغورنی ملی غورځنگ” نهضت ملی نجات زبان” گفت که وزارت اطلاعات و فرهنگ به تمام ملت افغانستان تعلق دارد.

درآغاز این دیدار ابوبکر ځلاند رئیس نهضت ملی نجات زبان پیرامون اهداف این نهاد صحبت کرد.

سپس حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ درصحبت مختصر گفت که وزارت اطلاعات وفرهنگ به تمام مردم افغانستان تعلق دارد و این وزارت درراستای رشد وتعالی فرهنگ ملی مردم افغانستان تلاش می کند او همچنان بیان کرد، تنوع زبانی نمایانگر زیبایی فرهنگی این کشور است به گونه مثال کشور های منطقه با وجود تنوع زبانی درصدد رشد وتقویه زبان های مختلف هستند.

حسینه صافی افزود : قانون اساسی کشور سرخط عمل می باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید