روزنامه ملی انیس

حسینه صافی: هیئتی به ولایت غور فرستاده می شود تا موضوع منار جام را بررسی کند

حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دیروز دردیدار با شماری ازجوانان ولایت غور گفت که حفظ و حراست ازساحات باستانی و آبده های تاریخی دراولویت این وزارت قراردارد .

به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، دراین دیدار ابتدا عبدالقدیر غفوری به نمایندگی از جوانان حاضر صحبت کرد وگفت که آبده ها و
منارجام دروضعیت مناسب قرارندارد . او توجه وزارت اطلاعات وفرهنگ را دراین مورد خواستار
شد
.

سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ با توجه به نگرانی های جوانان ولایت درمورد آبده ها و آثار تاریخی آن ولایت گفت که این وزارت پیرامون گزارش های نشر شده درباره منار جام این مساله را با اداره یونسکو درکابل شریک و نیز درنظر است تا هیئتی به آن ولایت فرستاده شود، تا موضوع را همه جانبه بررسی کند.

او گفت که اداره یونسکو دراین مورد با وزارت اطلاعات وفرهنگ همکار می باشد. 

ممکن است شما دوست داشته باشید