روزنامه ملی انیس

حسینه صافی: میراث های ملموس و غیرملموس ، سرمایه های ارزشمند کشوراست

اسناد چهار عنصر میراث فرهنگی غیرملموس دیروز ازسوی مسئولان نهاد فرهنگی فیروز کوه ، به حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ تسلیم داده شد.

به گزارش خبرنگار آژانس  باختر،  این چهارعنصرمیراث فرهنگی غیرملموس ازسوی موسسه فرهنگی فیروز کوه مستند سازی شده  است و شامل خط نستعلیق هرات و کابل ، کندنکاری چوب به شکل کلاسیک ، کندنکاری چوب به شیوه نورستان و ساخت رباب میباشد.

این چهارعنصر میراث فرهنگی غیرملموس کشور ، ازسوی  موسسه فرهنگی فیروزکوه  به معیار های لست میراث های فرهنگی جهان  آماده شده است تا بعد از تایید وزارت اطلاعات وفرهنگ، غرض شامل شدن درلست میراث های فرهنگی جهان ، پیشنهاد شود.

دراین نشست درحالیکه خوشحال روهی مشاور فرهنگی ، نورآقا نوری رئیس باستانشناسی و محبوبه بابکرخیل رئیس فرهنگ مرد م  وزارت اطلاعات وفرهنگ نیز حضورداشتند ، دررابطه به  برگزاری  دوره های آموزشی مسلکی درراستای ترمیم و حفاظت آثارباستانی  ملموس و غیرملموس  و امضای تفاهمنامه همکاری میان موسسه فرهنگی فیروز کوه و وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز بحث صورت گرفت.

حسینه صافی  میراث های ملموس و غیر ملموس کشور را سرمایه های ارزشمند کشور دانست ،  ازهمکاری های موسسه فرهنگی فیروز کوه با وزارت اطلاعات و فرهنگ سپاسگزاری کرد و بر ادامه این همکاری ها تاکید کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید