روزنامه ملی انیس

حسینه صافی: مبارزات زنان، به حمایت نظام منتخب، فرصت های خوب را برای زنان درکشور فراهم ساخته است

با قرائت پیام محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان دیروزازجانب وزارت اطلاعات وفرهنگ، از روزجهانی زن درکابل  گرامیداشت به عمل آمد

به گزارش خبرنگارآژانس باختر   به این مناسبت محفلی به حضورداشت شماری ازمسوولان  بلند رتبه دولتی ، مشاوران ریاست جمهوری ، ریاست اجرائیه و دفتر بانوی اول ، معینان برخی از وزارت ها ، تعدادی از مهمانان خارجی ، مسوولان و کارمندان وزارت اطلاعات وفرهنگ  برگزارشد.

درآغازاین محفل حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ روزجهانی زن را به همه زنان کشور مبارک گفت، حمایت وپشتیبانی خود را از حقوق حقه زنان درتمام عرصه های زندگی ابرازکرد. سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ به شماری از مشکلات و چالش های فرا راه زنان درامورمختلف اشاره کرد و دررابطه به تلاش ها و کارکرد های این وزارت درراستای فراهم کردن فرصت های بهتردرامور مربوط معلومات داد .

وی افزود که درنتیجه مبارزات زنان ، فرصت های خوبی برای زنان کشور مساعد شده است و این فرصت ها برای مردم افغانستان ، جامعه بین المللی و به ویژه زنان اجازه داد تا با حمایت نظام منتخب درپیشرفت وترقی گام بردارند.

دراین محفل پیام محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان توسط ملالی شینواری مشاورریاست جمهوری خوانده شد که درآن گفته شد: ” روز جهانی زن را به تمام مردم افغانستان وبه ویژه زنان افغان مبارک می گویم ” .

درپیام اضافه شد که خوشبختانه روز جهانی زن را درحالی تجلیل می کنیم که صدای زنان افغان به خاطربه دست آوردن حقوق حقه شان و ازبرکت انسجام و تحرک شان ، نسبت به هروقت دیگر بلند و رسا است .

قانون اساسی افغانستان  که میان اتباع کشور تبعیض را منع کرده است و به مرد و زن درزندگی اجتماعی زمینه فرصت های برابر را مساعد کرده است و زنان افغان با وجود جنگ تحمیلی درسال های گذشته ازاین فرصت ها استفاده مثبت کرده اند

درپیام رییس جمهور گفته شد که اکنون زنان افغان نسبت به هروقت دیگر ازحقوق شان آگاهی بیشتردارند و از آن دفاع می کنند آزادی یی که درروشنی دین مبین اسلام ، قانون اساسی کشور برای شان داده است .

به همین ترتیب پیام تصویری بانوی اول درمحفل پخش شد که درآن، بانوی اول گفت : “باید خاطرنشان کرد که ۱۸ سال قبل زنان افغانستان دراثرمشکلات سیاسی به انزواکشانیده شده بودند، ولی امروز همان زنان ازقدرت و توانایی های زیادی درسطح اجتماعی و سیاسی برخوردار هستند” .

 وی افزود که امروز زنان افغانستان با قوت تمام  می خواهند از خود درمذاکرات صلح ، صدا داشته باشند و ازخود درهمه کنفرانس های ملی و بین المللی نمایندگی می کنند.

من به شهامت و همت بلند زنان افغانستان افتخار می کنم و یقین کامل دارم که آینده درخشان درانتظار شان خواهد بود . همچنان پیام داکترعبدالله عبدالله رییس اجرائیه کشور توسط گل مکی صافی مشاور ریاست اجرائیه خوانده شد که درقسمت آن گفته شد : ریاست اجراییه روز جهانی زن را بهزنانِ آزاده و مبارزِ کشور، داعیان حقوق بشر، نهادهای دفاع از حقوق زنان، فعالان مبارزه علیه تبعیض و همۀ شهروندان کشورتبریک و تهنیت می‌ گوید

امسال روز جهـانی زن را به اُمید گشودنِ دریچه ‌یی به سوی آزادی و برابری گرامی می‌داریم.

درپیام اضافه شد که هژده سال تلاش و فعالیت‌های خستگی‌ناپذیر زنانِ کشور در تمامِ عرصه‌ها نشان داد که ارادۀ آن‌ها برای به‌دست آوردن حقوق و آزادی‌های انسانی ومشروع‌شان استوار و ستودنی است .

  حکومت افغانستان نیز به تأسی و حمایت از این ارادۀ خلل‌ناپذیر، در هژده سالِ گذشته به‌خصوص در چهار سال اخیر تلاش کرده است در راستای شکل‌گیری یک جامعۀمعتدل و عاری از خشونت، زمینۀ پیشرفتِ مادی و معنوی زنانِ کشور را فراهم سازد.

سپوژمی وردک معین وزارت امورزنان نیز روز جهانی زن را به تمام زنان کشور مبارک گفت و از تلاش های وزارت اطلاعات وفرهنگ درحمایت اززنان قدردانی کرد.

وی از برنامه های وزارت امورزنان درراستای فراهم کردن خدمات  ضروری برای زنان درشماری ازولایت های کشور اشاره کرد و ازحمایت  آن وزارت درعرصه های مختلف از زنان اطمینان داد.

به همین ترتیب مولوی عبدالحکیم منیب سرپرست وزارت حج و اوقاف  دررابطه به حقوق زن از دیدگاه اسلام معلومات داد و گفت که دین مقدس اسلام برتری میان مرد و زن، فضیلت و تقوا را معیارقرداده است .

او خاطرنشان کرد که وزارت حج و اوقاف درچوکات اصول اسلامی اززنان حمایت می کند و مدافع حقوق زنان می باشد. همینگونه درجریان این محفل نمایش تیاتر زیرنام ” زن می تواند ” توسط ممثلان تیاترملی و نیز پارچه های موسیقی توسط هنرمندان ریاست موسیقی وزارت اطلاعاتوفرهنگ اجرا شد . دراخیرمحفل اشتراک کنندگان از نمایشگاه آثار هنری ریاست هنرستان ملی و نمایشگاه صنایع دستی زنان نیز دیدن کردند.

ممکن است شما دوست داشته باشید