روزنامه ملی انیس

حسینه صافی: فرانسه همکار دیرینه فرهنگی و هنری افغانستان بوده است

حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در دیدار با سفیر فرانسه و هیئت همراه شان مقیم کابل در مورد همکاریهای آنکشور در عرصه فرهنگ وهنر بحث و تبادل نظر نمود.

در نخست سفیر جدید فرانسه روی برنامه های سفارت فرانسه در کابل بحث نموده افزود که که باستان شناسان فرانسوی در چوکات موسسه دافا پیش از دیپلومات های این کشور به افغانستان حضور داشتند و بالای پروژه ها در واخان بدخشان، هلمند، بلخ، پنجشیر و بالاحصار مصروف بوده اند.

همچنان سفیر فرانسه از فعالیت های مرکز فرهنگی فرانسه در کابل که در آن برنامه های فرهنگی، علمی و آموزشی، ادبی و نمایشگاه ها، تدویر می یابد صحبت نموده و تدویر همچو برنامه‌ ها را در تحکیم و توسعه روابط فرهنگی موثر پنداشت.

سفیر فرانسه همچنان از برگزاری برنامه آموزشی برای ۱۰ تن از جوانان افغان در بخش هنر های معاصر در فرانسه خبر داد که در آن بیشتر وضعیت فعلی فرهنگی افغانستان به ویژه پایتخت انعکاس داده شده است.

او همچنان یاد آور شد که از سال ۲۰۰۴-۲۰۱۶ حکومت فرانسه پروسه دیجیتال سازی آرشیف رادیو و تلویزیون ملی و آرشیف افغان فلم را نیز انجام داده است.

سفیر فرانسه نقش زنان را در آوردن صلح، رهبری، حکومتداری و سایر فعالیت های فرهنگی و هنری موثر دانست و بر حفظ و حمایت آن تاکید نموده و بر همکاریهای بیشتر سفارت فرانسه با وزارت اطلاعات و فرهنگ در آینده یاد آور شد.

سپس حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در صحبت های خویش فعالیت موسسه باستان شناسی دافا در افغانستان را در عرصه حفریات و باستان شناسی کشور خیلی مهم و ارزنده دانست و فعالیت های مرکز فرهنگی فرانسه را در معرفی فرهنگ و هنر اصیل کشور ستود.

حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ فرانسه را همکار دیرینه فرهنگی و هنری افغانستان خواند و از نقش فرانسه در حمایت از حقوق زنان، اطفال و جوانان یاد آور شد.

در اخیر حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ ضمن تشکر از همکاریهای سفارت فرانسه مقیم کابل بر تداوم آن در چوکات تفاهمنامه میان وزارت اطلاعات و فرهنگ و سفارت فرانسه تاکید نمود.

ممکن است شما دوست داشته باشید