روزنامه ملی انیس

حسینه صافی: روند ثبت ماموران دولت درسیستم مدیریت معلومات منابع بشری، درتأمین شفافیت و حسابدهی اقدام نیک است

حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ و هیئت رهبری این وزارت دیروز انگشت نگاری ( بایومتریک ) و شامل ” سیستم مدیریت معلومات منابع بشری “، شدند.به گزارش خبرنگارآژانس باختر، دراین برنامه درحالیکه معینان و رئیس منابع بشری وزارت اطلاعات وفرهنگ نیز حضورداشتند، احمد مسعود توخی رئیس عمومی خدمات ملکی دررابطه به سیستم مدیریت معلومات منابع بشری
( اچ – آر- ام – آی – اس ) توضیحات  داد و گفت که دراین سیستم معلومات ماموران خدمات ملکی به شمول تشکیل و انگشت نگاری ( بایومتریک) ماموران ثبت می شود .

او افزود که این سیستم بربنیاد نیاز کلی خدمات ملکی و اداره عامه کشور ایجاد شده است  و مورد تایید رهبری دولت افغانستان قرار گرفته است و همچنان به اساس  فیصله کابینه درمدت یک سال تمام ماموران خدمات ملکی درمرکز و ولایت های کشورباید شامل این سیستم شوند .

وی اضافه کرد که سیستم مذکورتشکیل وشمار کارمندان نهادها دولتی را با تمام معلومات آنان، مشخص می کند و اگر کارمندان خیالی درنهادی وجود داشته باشد، آنان نیز مشخص وروشن می شوند.

همچنان وی همکاری وزارت خانه ها و نهاد های دولتی را درتسریع روند انگشت نگاری با موظفان ریاست عمومی خدمات ملکی ، مهم دانست .

همینگونه زرغونه اسلمی رئیس سیستم مدیریت معلومات منابع بشری ، ریاست عمومی خدمات ملکی خاطرنشان کرد که تا کنون درحدود ۷۰ هزار کارمند خدمات ملکی شامل ماموران و معلمان در ولایت های کابل ، ننگرهار، لغمان و کنر ثبت این سیستم شده اند.

او افزود که قرار است درسراسر کشور حدود ۴۵۰ هزار کارمند خدمات ملکی شامل این سیستم شوند.حسینه صافی روند ثبت انگشت نگاری ( بایومتریک ) ماموران خدمات ملکی را در ” سیستم  مدیریت معلومات منابع بشری ” ، اقدام نیک دانست و گفت که این روند به خاطرتامین شفافیت و حسابدهی در نهاد های دولتی گام ارزشمند و موثر است و فساد را نیزدر اداره ها کاهش می دهد. سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ گفت که درولایت های کشور در کنار سایرماموران ، زنان متخصص و با تجربه وجود دارد و ابراز امید کرد که دراین سیستم شاخص هایی برای زنان درنظر گرفته شود  تا به اساس تخصص و تجربه ، آنان به کار گماشته شوند.

دراخیراین مراسم سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و هیئت رهبری این وزارت انگشت نگاری و ثبت ” سیستم مدیریت معلومات منابع بشری “شدند.

ممکن است شما دوست داشته باشید