روزنامه ملی انیس

حسینه صافی دردیداربا شارژدافیرسفارت چین مقیم کابل: فرهنگ و هنردرراستای توسعه و تحکیم روابط فرهنگی میان دوکشورنقش موثردارد

حسینه صافی سرپرست و نامزد وزیراطلاعات وفرهنگ دیروزدر دیدار با شارژدافیرسفارت چنین مقیم کابل برگسترش روابط فرهنگی میان این وزارت و کشورچین تاکید کرد.

به گزارش خبرنگارآژانس باختر: دراین دیداردرابطه به سروی ساحات باستانی واخان ولایت بدخشان که درآینده نزدیک ازسوی باستانشناسان دوکشورصورت می گیرد ،  برگزاری هفته فرهنگی افغانستان –  چین و اهمیت راه ابریشم بحث صورت گرفت .

همینگونه شارژدافیر سفارت چین مقیم کابل ازهمکاری های بیشترآن کشور دربخش فرهنگی اطمینان داد.

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ ازهمکاری های کشورچین درعرصه های مختلف بخصوص دربخش های فرهنگی و کمک به صلح درافغانستان به نیکویی یاد کرد و گفت که فرهنگ و هنردرراستای توسعه و تحکیم روابط فرهنگی میان دوکشورنقش موثردارد . 

ممکن است شما دوست داشته باشید