روزنامه ملی انیس

حسینه صافی: توجه به ولایت هایی که به آن ها کمتر رسیدگی شده است، اولویت های این وزارت می باشد

حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دیروز دردیدار با شماری از جوانان ولایت زابل ، مشکلات و خواست های آنان را شنید .

به گزارش خبرنگارآژانس باختر، دراین دیدار سناء الله صفت به نمایند گی دیگران صحبت کرد و یک سلسله مشکلات و خواست های  جوانان ولایت زابل درراستای برگزاری کارگاه های آموزشی و برنامه های فرهنگی ، ایجاد انجمن رضا کاران درآن ولایت ، درنظرگرفتن ازدیاد بست های کتابداران درتشکیل کتابخانه های ولسوالی های ولایت زابل، توجه به استخدام جوانان آن ولایت دربست های مربوط این وزارت در ولایت زابل و مرکز وهمچنان رسیدگی درزمینه ترمیم و استحکام آبده های تاریخی آن ولایت به ویژه آبده های تاریخی ولسوالی شینکی را ،  با سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ شریک کرد.

حسینه صافی نقش جوانان را درعرصه های مختلف جامعه به ویژه درعرصه های فرهنگی موثرو ارزشمند دانست و ازتوجه وزارت اطلاعات وفرهنگ در رسیدگی به خواست ها و مشکلات جوانان ولایت زابل درحد امکان، اطمینان داد .

سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ با تاکید برشفافیت درامور، خاطرنشان کرد که توجه به ولایت هایی که به آن ها کمتر رسیدگی شده است، اولویت های این وزارت می باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید