روزنامه ملی انیس

حسینه صافی: توجه به هویت ملی کشور دراولویت کار وزارت اطلاعات وفرهنگ قراردارد

حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دیروز دردیدار با والی میدان وردک ، ازتوجه این وزارت به بخش های فرهنگی ولایت های کشور، اطمینان داد.

به گزارش خبرنگارآژانس باختر: دراین دیدار درحالیکه وکلای ولسی جرگه و شورای ولایتی و شماری از بزرگان و متنفذان ولایت میدان وردک نیز حضورداشتند ، عبدالیمین مظفرالدین والی میدان وردک  یک سلسله مشکلات و خواسته های شان را دربخش فرهنگی،  با سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ شریک کرد.

وی خواستار ایجاد  کتابخانه های عامه  درولسوالی های سیدآباد ، جلریز و بهسود اول  و همچنان  ایجاد یک مرکز فرهنگی و موزیم ملی درسطح ولایت میدان وردک،  شد.

همینگونه او از وزارت اطلاعات وفرهنگ خواست که به میراث  های تاریخی و داشته های فرهنگی آن ولایت نیز توجه صورت بگیرد . سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ توجه  به میراث های تاریخی و داشته های فرهنگی کشور را از وظایف مهم این وزارت دانست و گفت که توجه به هویت ملی کشور دراولویت های کار وزارت اطلاعات و فرهنگ قراردارد.

حسینه صافی خاطرنشان کرد که وزارت اطلاعات وفرهنگ درنظردارد تا درولایت های که کمترکارشده است ، باید به آن ولایت ها توجه بیشتر صورت بگیرد و به این دلیل درسال آینده یک کتابخانه درولایت میدان وردک ایجاد می شود.

وی همچنان تاکید کرد که درنظراست تا با فراهم شدن امکانات لازم ، درسطح هرولایت موزیم های محلی نیز ساخته شود .

همچنان سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ ازتوجه این وزارت  به میراث های فرهنگی و داشته های تاریخی میدان وردک نیزاطمینان داد .

ممکن است شما دوست داشته باشید