روزنامه ملی انیس

حسینه صافی به مسئولان مربوط تأکیدکرد که ده برنامه مشخص برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا آماده کنند

جلسه مسئولان نشراتی، فرهنگی، جوانان و گرحندوی، مالی و اداری دیروز به ریاست حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ برگزار شد.

به گزارش آژانس باختر، دراین جلسه حسینه صافی به مسئولان تأکید کرد که باراه اندازی برنامه‌های مختلف، هربخش سهم فعال برای آگاهی مردم در مبارزه برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا بگیرند.

حسینه صافی افزود: به خاطر انعکاس فعالیت‌های وزارت اطلاعات وفرهنگ در امر مبارزه برای جلوگیری از گسترش کرونا به منظور آگاهی عامه هر ریاست مربوط این وزارت در مرکز و ولایات باید ده فعالیت برجسته شان را به گونه مشخص با استفاده از وسایل مختلف ارتباط عامه چون ویدیو کلپ‌ها، برنامه‌های تیاتر، فلم‌های مستند و نوشتن مقالات، گزارش‌ها، مصاحبه‌ها و راه اندازی فعالیت‌های رضاکارانه جوانان آماده کنند .

دراین جلسه عبدالمنان شیوای شرق معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ آمادگی خود را برای راه اندازی برنامه‌ها با استفاده از وسایل ارتباط جمعی رادیو، تلویزیون، روزنامه‌ها و رسانه‌های اجتماعی ابراز کرد.

همچنان عبدالاحد عباسی رئیس آبدات تاریخی و نماینده بخش فرهنگی وزارت اطلاعات وفرهنگ برای آماده کردن برنامه‌های فرهنگی و آگاهی عامه به منظور جلوگیری از گسترش ویروس کرونا متحد شد .

پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین گرحندوی، مالی و اداری برای راه اندازی و تطبیق برنامه‌های مربوط بخش خود ابراز آمادگی کرد.

محمد اجمل شاهپور معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز آمادگی خود را برای راه اندازی برنامه‌های رضاکارانه توسط جوانان در مرکز و ولایات ابراز کرد و گفت در صورت دسترسی به امکانات آماده است تا جوانان را در راستای مبارزه برای جلوگیری ازگسترش ویروس کرونا آماده سازد .

ممکن است شما دوست داشته باشید