روزنامه ملی انیس

حسینه صافی : آرشیف ملی«بیانگر فرهنگ» تاریخ  وهویت ملی کشورما است

حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دیروز نمایشگاه اسناد تاریخی را درآرشیف ملی، افتتاح کرد .

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، این نمایشگاه به حضورداشت شماری از روسای وزارت اطلاعات وفرهنگ و تعدادی ازعلاقه مندان برگزارشد .

حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ درمراسم افتتاح این نمایشگاه خاطرنشان کرد که به مناسبت صدمین سال استقلال کشور،  وزارت اطلاعات وفرهنگ برنامه های مختلف فرهنگی را برگزار کرده است و امروز ما شاهد گشایش نمایشگاه اسناد تاریخی که ازسوی آرشیف ملی راه اندازی شده است ، هستیم . سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ گفت که آرشیف ملی درحقیقت از تاریخ و فرهنگ ملی و هویت تاریخی  کشور برای ما معلومات می دهد و تاکید کرد که درراستای حفاظت و نگهداری گنجینه های تاریخی آرشیف ملی باید هرچه بیشتر تلاش شود.

بعد محمد افسررهبین رییس آرشیف ملی دررابطه به این نمایشگاه معلومات داد وگفت که آرشیف ملی به عنوان یک نهاد معتبرملی از سال های گذشته تا کنون درجهت بازشناسایی فرهنگ و تمدن این کشور کوشیده است و تلاش شده است که این مخزن گنجینه های تاریخی کشور به شکل بهتر حفاظت و نگهداری شود. او دررابطه به طرح هایی که به خاطربهبود آرشیف ملی آماده کرده است معلومات داد و گفت که درآرشیف ملی بیشتر از یکصد هزار سند تاریخی و بیشتر از ۸ هزار نسخههای خطی تاریخی موجود است  .

دراین نمایشگاه ، بیش از یکصد سند تاریخی و نزدیک به یکصد عکس تاریخی به نمایش گذاشته شده است که شامل فرمان ها ، عهد نامه ها ، پیمان ها ، نظام نامه ها و عکس های تاریخی که بیشترآن مربوط به روزگار شاه امان الله خان است ، به نمایش گذاشته شده است .

این نمایشگاه درآرشیف ملی ، دوروز دیگر نیز به روی علاقه مندان به طور رایگان باز است .

ممکن است شما دوست داشته باشید