روزنامه ملی انیس

حسینه صافی: آثار و داشته های تاریخی کشور درحقیقت سرمایه های گرانبهای ملی می باشند

پنج جلد قرآن عظیم الشان خطی و تاریخی روز گذشته درحضورداشت حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ ، ازطرف نماینده ریاست عمومی امنیت ملی به  رئیس آرشیف ملی تسلیم داده شد .

به گزارش خبرنگار آژانس باختر  درمراسم تسلیم دهی این آثار نماینده ریاست عمومی امنیت ملی گفت که این نسخه های خطی و تاریخی قرآن عظیم ازمربوطات ولایت میدان وردک توسط موظفان امنیت ملی زمانی به دست آمد که به خارج از کشور قاچاق می شد.

سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ از همکاری های همیشگی نیروهای امنیتی به ویژه ریاست عمومی امنیت ملی که دربرگردانیدن آثار تاریخی کشور تلاش کرده اند، ستایش کرد.

حسینه صافی خاطرنشان کرد  که آثار و داشته های تاریخی کشور درحقیقت سرمایه های گرانبهای ملی میباشد و درحفاظت این سرمایه ها نه تنها وزارت اطلاعات و فرهنگ و نیرو های امنیتی ، بلکه تمام مردم افغانستان باید تلاش کنند.

همینگونه دراین مراسم محمد افسررهبین رئیس آرشیف ملی گفت که این پنج جلد قران عظیم الشان خطی متعلق به دوره های گذشته می باشد و ازاین نسخه ها  به شکل بهتر درآرشیف ملی نگهداری و حفاظت خواهد شد.

وی با سپاسگزاری از مؤظفان ریاست عمومی امنیت ملی ،  ازسایرمردم کشورکه نسخه های خطی تاریخی داشته باشند ، تقاضا کرد که نسخه های تاریخی شان  را به آرشیف ملی اهدا کنند و یاهم دربدل مبلغ معین به آرشیف ملی تسلیم کنند. 

ممکن است شما دوست داشته باشید