روزنامه ملی انیس

حبیبه سرابی: همه طرف ها در تلاش انجام مذاکرات دوجانبه برای ختم جنگ می باشند

قراراست تا دوهفته دیگر احتمالاً گفتگوهای بین الافغانی برگزار گردد، اخیراً وزیر امورخارجه امریکا در تماس تیلفونی با رئیس جمهور و رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان در مورد زمان و مکان گفتگوهای بین الافغانی صحبت کرده است، همچنان زلمی خلیلزاد نماینده خاص امریکا در امور صلح افغانستان نیز گفته که گفتگوها برای تصمیم گیری در مورد مذاکرات بین الافغانی به زودی آغاز می گردد. پیرامون موضوع خبرنگار روزنامه ملی انیس گفتگویی را با برخی از کارشناسان امور انجام داده است که به نشر می رسد.همزمان با جدی شدن گفتگوهای بین الافغانی زنان در میان ترس و ناامیدی هایی قرار گرفته اند، زیرا زنان از قربانیان اصلی چهاردهه جنگ اند، ولی نگرانی بیشتر شان نگاه زن ستیزانه طالبان در دوران حاکمیت پنج ساله شان نسبت به زنان بوده و در نشست ها و صحبت هایی که از آدرس شان صورت می گیرد، اشاره به رعایت حقوق زنان در چوکات شریعت تأکید نموده و در جریان مذاکرات نماینده خاص امریکا با طالبان و در هیئت، طالبان به زنان هیچگونه نقش نداده اند، همچنان نقش زنان در هیئت گفتگو کننده نیز برجسته نیست، برای پررنگ شدن نقش زنان در مذاکرات صلح و رفع نگرانی ها از تصامیم اتخاذ شده در مذاکرات بعدی عده یی از فعالان زن خواهان رعایت حقوق اساسی و مشارکت شان در شورای عالی مصالحه و مذاکرات صلح اند، دیدگاه شانرا طی صحبتی به خبرنگار روزنامه ملی انیس چنین ابراز داشته اند.
داکتر حبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح افغانستان و یکتن از اعضای تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان می گوید: هنوز تاریخ دقیق گفتگوها معلوم نیست امیدواریم طالبان هرچه زودتر وارد گفتگوها گردند و صلح در کشور برقرار گردد، همه طرف ها در تلاش انجام مذاکرات دوجانبه برای ختم جنگ می باشند.
خانم سرابی در ادامه افزود: اینکه نگرانی های از کم رنگ بودن حضور زنان در ترکیب هیئت مذاکره کننده و شورای عالی مصالحه به رهبری داکتر عبدالله عبدالله وجود دارد، درشورای عالی مصالحه در رابطه به حضور زنان عده یی شک و تردید دارند، تعداد شان در مجموع و در سطح رهبری شورا کم رنگ است تاحال هیچ زنی گماشته نشده است، ولی در مجالسی که به نمایندگی تیم مذاکره کننده با داکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه داشتیم آنها در خصوص وعده های کردند، یقیناً حق زنان کشور که در ترکیب هیئت رهبری شورای عالی مصالحه تعیین گردند در مجموع در شورای عالی مصالحه حضور زنان کمتر است، نگرانی ها وجود دارد و چانه زنی های بیشتر صورت خواهد گرفت.
خواست و گفتنی من به نمایندگی از زنان کشور این است که در ترکیب هیئت نقش شان بیشتر گردد، حداقل زنان ۲۵-۳۰ درصد نمایندگی داشته باشند در هیئت رهبری شورا نیز حداقل دو زن نقش داشته باشد.
زرقا یفتلی رئیس نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال نیز با تأکید به نقش فعال زنان در گفتگوهای صلح، طالبان می گوید: قرار گزارشاتُ مذاکرات بین الافغانی هرچه زودتر تا هفته های بعد آغاز خواهد گردید، گام خوبی در راستای برقراری صلح در کشور است حدود یکسال مذاکرات پراکنده آغاز یافته در پهلوی امیدواری ها نگرانی های را ایجاد کرده از اینکه مذاکرات رسماً آغاز نشده واضح گردد که خواست جانب طالبان مشخصاً چیست به چه شکل می خواهند پیش بروند یعنی بالاخره فهمیده شود که طالبان در رابطه بررعایت حقوق زن، آزادی بیان، حقوق بشر و… چه تأکیداتی دارند در رابطه حدس و گمان هایی را رقم می زنند، زیرا بربنیاد اظهارات نمایندگان شان در نشست های مسکو و قطر تأکید به رعایت حقوق زنان در چوکات شریعت اسلامی داشتند، نگرانی ها بیشتر در این مورد در رابطه به تعریف طالبان از این مورد است، آیا مطابق حاکمیت پنج ساله شان در نیم دهه ۷۰ عمل خواهند کرد و یا تفاسیر مختلف که ارائه کرده اند و یا مسئول رعایت حقوق زنان در مالیزیا و اندونیزیا به نظر من زمانیکه عملاً مذاکرات شروع می شود باید مطابق خواست عمومی برنامه ریزی صورت گیرد.
مسئله دیگر ایجاد شورای عالی مصالحه است که گام مثبت میدانیم اینکه حضور زنان در شورا کم رنگ عنوان می شود این مسئله را نباید فراموش کرد که ساختار اعضای شورا رسماً تشکیل و اعلام نشده است. بعداً واضح خواهد شد، ولی مجالسی که با رهبری شورا داشتیم وعده داده شده که زنان در ترکیب اعضا حضور و مشارکت فعال خواهند داشت. تأکید این بود که سهم ۳۰ درصد باشد، اگر در ساختار حکومت توجه کنیم فعلاً سهم زنان ۲۰-۲۱ درصد است که در رهبری ۱۵ درصد را نشان می دهد ما خواستار مشارکت فعالانه تر زنان در شورای عالی مصالحه هستیم.
پیشنهاد مشخص من در مورد مذاکراتی که مدنظر گرفته شود و برای نقش فعال زنان در سالهای اخیر دادخواهی صورت گرفته باید مبارزه و قربانی زنان در بدست آوردن حقوق شان رعایت گردد، در طی دهه های پسین قربانی هایی که زنان داشتند تا به وضعیت این چنینی دست یافتند زنان را در رهبری حکومت، پارلمان و خدمات ملکی وسایر سطوح مشارکتی داریم، باید تقویت گردد، دستاورد ها نادیده و مورد معامله قرار نگیرد. هیچ طرف به خاطر بدست آوردن امتیاز چه جانب دولت افغانستان و یا جانب ایالات متحده امریکا قوانین ملی وبین المللی و کنوانسیون های موجود را در رعایت حقوق و آزادی های زنان قربانی نسازند چنانچه قانون اساسی کشور در رعایت حقوق اتباع و شهروندان کشور در راستای حق تعلیم، کار، تشکیل اجتماعات و سایر موارد تأکید دارد درنظر گرفته شود.
باید منحیث خط سرح در مذاکرات روی آن بحث صورت گیرد.
همچنان در حال حاضر نیاز به بسیج هرچه بیشتر زنان به صورت هدفمند است تا حقوق شان در مذاکرات صلح به مطالبه عمومی مبدل شود.
حامده صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید