روزنامه ملی انیس

حامد کرزی اظهارات عمران خان را مداخله صریح  در افغانستان دانست

حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان اظهارات روز دوشنبه عمران‎خان صدراعظم پاکستان را که به تکرارً خواستار ایجاد اداره مؤقت در افغانستان شد مداخله صریح آن کشور در امور داخلی افغانستان دانست و گفت:‌ ما با کشورهای همسایه و منطقه خواهان روابط نیک و استوار بر احترام در مقابل هستیم بلمقابل از حکومت پاکستان و سایر کشور ها هم میخواهیم تا بر اساس حسن نیت و احترام دوجانبه از همچو اظهارات و مداخله ها در امور داخلی افغانستان، تحت عناوین مختلف چون پیشنهاد ایجاد اداره مؤقت و مسایل مربوط به انتخابات ما، جداً اجتناب ورزند.

ممکن است شما دوست داشته باشید