روزنامه ملی انیس

جنگ کنونی،جنگ بیرونی ها در قلمرو افغانستان

صلح و ثبات در افغانستان زمانی برقرار می گردد که دست بیگانگان از این کشور کوتاه شود و مردم این سرزمین خود برای تعیین سرنوشت خویش، باهم کنار آیند.
گفتنیست جنگ و خشونت در افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر، نگران کننده و قابل تأمل است، زیرا جنگ امروز جنگ بیرونی ها در قلمرو افغانستان و یک جنگ پیچیده استخباراتی است که در عقب آن استخبارات کشورهای منطقه و فرا منطقه قرار دارند.
هرچند این جنگ از سوی بیرونی ها و کشورهای که در این سرزمین در پی اهداف استراتیژیک خود هستند، دنبال می شود، اما برای اجرا آن این افغانان اند که در هردو طرف قربانی می دهند، خانه و کاشانه شان ویران و متقبل خسارات فراوان مالی نیز می گردند.
چنانی که معاون نخست ریاست جمهوری به تازگی در برگه فیس بوک خود به این مسأله اشاره نموده که طرح تهاجم، رهنمایی استراتیژیک، هماهنگی و هم خط سازی قطعات سرخ طالبان، توسط ستردرستیز پاکستان انجام می شود و در عین حال استخبارات پاکستان، جنگجویان طالب را به طور مداوم و بدون وقفه با کاروان های کوچک اکمال می کند، همچنان معاون نخست رئیس جمهور افزوده است که صاحب منصبان پاکستانی دستور عملیات ها را با استفاده از وسایل ارتباطی و اتکا به نقشه های گوگل، صادر می کنند به این ترتیب نیاز ندارند که به صحنه جنگ حضور یابند، همچنان به تازگی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در بیست و هشتمین گزارش تیم تحلیل و نظارت کمیته تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل از تداوم روابط طالبان با گروه های تروریستی بین المللی به شمول القاعده پرده برداشته است.
بنابرین باید به این نتیجه رسید که به صلح گفتن ها و شعار دادن ها، خشونت ها در افغانستان کاهش نمی یابد و صلح و ثبات اعاده نمی گردد، زیرا برقراری صلح و ثبات، قربانی، خودگذری و تصامیم دشوار و در عین حال استقلالیت می طلبد، همان گونه که دولت جمهوری اسلامی افغانستان بارها به خاطر حسن نیت و ایجاد فضای اعتماد زندانیان طالب را که در بازداشت آنان نیروهای امنیتی زحمات و تلفات زیادی را متقبل شده اند از زندان های حکومت رها کرده که نمونه بارز آن، رهایی بیش از پنج هزار زندانی طالب، پیش از آغاز مذاکرات بین الافغانی است، اما این طالبان بوده اند که هیچ گاهی به خواست های برحق مردم و حکومت افغانستان تمکین نکرده و رسیدن به قدرت را از مسیر نظامی انتخاب کرده اند.
بدون شک امروز حضور خارجیان در میدان های جنگ، فرصت های صلح را گرفته و حتا مذاکرات را غیر رسمی به بن بست کشانده است و امکانات گسترده جنگ را پدید آورده است، تردیدی نیست که صلح و ثبات در افغانستان، دشمنان قدرتمند به اندازه این که امروز روند صلح را به حاشیه رانده و جنگ را به طور بالقوه تشدید بخشیده است، اما این به افغانان بر می گردد که چگونه کشور شان را از پرتگاه نابودی به سوی ثبات و آرامش سوق می د هند و به آنانی که امروز لگام اسپ خود را رها کرده بر آبرو، عزت، شرف و وقار مردم افغانستان می تازند، درس فراموش ناشدنی می دهند، البته این زمانی میسر می گردد که باشندگان این سرزمین بدون درنظرداشت مسایل قومی، زبانی، سمتی و مذهبی برادروار در یک صف واحد در برابر دشمن قرار گرفته با ارجحیت دادن بر منافع ملی و نه گفتن به خواهشات شخصی سرنوشت خود را به دست خود رقم بزنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید