روزنامه ملی انیس

جنگ و خشونت راه حل معضل افغانستان نیست

هم زمان با ادامه روند بازنگری توافقنامه دوحه از سوی حکومت جدید امریکا، رهبران طالبان دست به یک سلسله اقدامات تازه زده و به جنگجویان شان دستور داده اند که از پناه دادن به افراد خارجی در صفوف شان پرهیز کنند، همچنان مجرمان را بدون حکم محکمه آنان مجازات ننمایند، بیشتر از این نیز این گروه به زیر دستان شان گفته بودند که از آثار باستانی در کشور محافظت و از انتقال آن به بیرون از کشور نیز جلوگیری نمایند.
رهبری طالبان در شرایطی دست به چنین اقدامات زده است که توافقنامه صلح دوحه از سوی حکومت جدید امریکا زیر بازنگری قرار دارد، توافقنامه که نیروهای خارجی را ملزم به ترک این کشور می ساخت ، اما تشدید خشونت های اخیر از سوی این گروهوعلاوه براینکه امریکا را وادار به بازنگری این توافقنامه نمود، خروج سربازان این کشور از افغانستان را نیز وابسته به شرایط ساخت تا آنجایی که اخیراً حکومت آلمان که یکی از شرکای استراتیژیک امریکا در افغانستان است به تازگی اعلام نموده که حضور نیروهایش در افغانستان تا ماه جنوری سال ۲۰۲۲ میلادی تمدید شده، اما به این موضوع نیز اشاره نموده که این تصمیم، توسط پارلمان فدرال آلمان بایست تأیید شود که به اساس این تصمیم، نیروهای آلمان بیش از ده ماه دیگر در افغانستان باقی خواهد ماند در حالی که قرار بود حضور سربازان آلمان در افغانستان در ماه می ۲۰۲۱ پایان یابد.
گفتنیست نشست دو روزه وزیران دفاع کشور های عضو ناتو که پنجشنبه گذشته پایان یافت، ماموریت ناتو در عراق و افغانستان را به بررسی گرفت و در پایان این نشست سرمنشی ناتو اعلام کرد که حضور نیروهای ناتو در افغانستان مشروط است و سربازان این پیمان پیش از زمان مناسب از افغانستان خارج نخواهد شد، همچنان کشوری که هیئت مذاکره کننده طالبان اخیراً به آن کشور سفر نمود به ضم اینکه دیدگاه طالبان را حمایت می کند، نیز گفته است که مسکو از برگشت امارت اسلامی در افغانستان حمایت نمی کند و برای حذف نام سران طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل نیز نیاز به پیشرفت های لازم در مذاکرات میان افغانان است، در پهلوی آن سخنگوی اردوی پاکستان نیز برخلاف دیدگاه طالبان به تازگی گفته که پاکستان از سلطه طالبان برافغانستان حمایت نمی کند و تأکید نموده که افغانستان امروز دیگر مانند دهه نود نیست و نظام ضعیف ندارد که بتوان به آسانی برآن مسلط شد و هم زمان با این موضع پاکستان نیز تغییر کرده و این هرگز ممکن نیست که وضعیت شبیه دهه نود ایجاد شود و ما بخواهیم از سلطه طالبان بر افغانستان حمایت کنیم.
از این اظهارات و دیدگاه ها معلوم می گردد که کشور های همسایه، منطقه و جهان امروز به این نتیجه رسیده اند که جنگ ناتمام افغانستان تنها از مسیر مذاکره و مفاهمه حل می شود نه از مسیر جنگ و خشونت.
بنابراین تغییر دیدگاه کشور های همسایه، منطقه و جهان نسبت به آینده سیاسی افغانستان این را می رساند که این کشور ها هیچ گاهی نمی خواهند که دیگر افغانستان به دهه نود میلادی برگردد، زیرا آنان درک کرده اند که امنیت منطقه و جهان بستگی به صلح و ثبات افغانستان دارد که باید این مهم به هر شکلی که می شود در افغانستان تأمین گردد و طرف های مذاکره کننده به ویژه طالبان این را بپذیرند که جنگ و خشونت راه حل معضل افغانستان نیست.

جنگ و خشونت راه حل معضل افغانستان نیست
هم زمان با ادامه روند بازنگری توافقنامه دوحه از سوی حکومت جدید امریکا، رهبران طالبان دست به یک سلسله اقدامات تازه زده و به جنگجویان شان دستور داده اند که از پناه دادن به افراد خارجی در صفوف شان پرهیز کنند، همچنان مجرمان را بدون حکم محکمه آنان مجازات ننمایند، بیشتر از این نیز این گروه به زیر دستان شان گفته بودند که از آثار باستانی در کشور محافظت و از انتقال آن به بیرون از کشور نیز جلوگیری نمایند.
رهبری طالبان در شرایطی دست به چنین اقدامات زده است که توافقنامه صلح دوحه از سوی حکومت جدید امریکا زیر بازنگری قرار دارد، توافقنامه که نیروهای خارجی را ملزم به ترک این کشور می ساخت ، اما تشدید خشونت های اخیر از سوی این گروهوعلاوه براینکه امریکا را وادار به بازنگری این توافقنامه نمود، خروج سربازان این کشور از افغانستان را نیز وابسته به شرایط ساخت تا آنجایی که اخیراً حکومت آلمان که یکی از شرکای استراتیژیک امریکا در افغانستان است به تازگی اعلام نموده که حضور نیروهایش در افغانستان تا ماه جنوری سال ۲۰۲۲ میلادی تمدید شده، اما به این موضوع نیز اشاره نموده که این تصمیم، توسط پارلمان فدرال آلمان بایست تأیید شود که به اساس این تصمیم، نیروهای آلمان بیش از ده ماه دیگر در افغانستان باقی خواهد ماند در حالی که قرار بود حضور سربازان آلمان در افغانستان در ماه می ۲۰۲۱ پایان یابد.
گفتنیست نشست دو روزه وزیران دفاع کشور های عضو ناتو که پنجشنبه گذشته پایان یافت، ماموریت ناتو در عراق و افغانستان را به بررسی گرفت و در پایان این نشست سرمنشی ناتو اعلام کرد که حضور نیروهای ناتو در افغانستان مشروط است و سربازان این پیمان پیش از زمان مناسب از افغانستان خارج نخواهد شد، همچنان کشوری که هیئت مذاکره کننده طالبان اخیراً به آن کشور سفر نمود به ضم اینکه دیدگاه طالبان را حمایت می کند، نیز گفته است که مسکو از برگشت امارت اسلامی در افغانستان حمایت نمی کند و برای حذف نام سران طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل نیز نیاز به پیشرفت های لازم در مذاکرات میان افغانان است، در پهلوی آن سخنگوی اردوی پاکستان نیز برخلاف دیدگاه طالبان به تازگی گفته که پاکستان از سلطه طالبان برافغانستان حمایت نمی کند و تأکید نموده که افغانستان امروز دیگر مانند دهه نود نیست و نظام ضعیف ندارد که بتوان به آسانی برآن مسلط شد و هم زمان با این موضع پاکستان نیز تغییر کرده و این هرگز ممکن نیست که وضعیت شبیه دهه نود ایجاد شود و ما بخواهیم از سلطه طالبان بر افغانستان حمایت کنیم.
از این اظهارات و دیدگاه ها معلوم می گردد که کشور های همسایه، منطقه و جهان امروز به این نتیجه رسیده اند که جنگ ناتمام افغانستان تنها از مسیر مذاکره و مفاهمه حل می شود نه از مسیر جنگ و خشونت.
بنابراین تغییر دیدگاه کشور های همسایه، منطقه و جهان نسبت به آینده سیاسی افغانستان این را می رساند که این کشور ها هیچ گاهی نمی خواهند که دیگر افغانستان به دهه نود میلادی برگردد، زیرا آنان درک کرده اند که امنیت منطقه و جهان بستگی به صلح و ثبات افغانستان دارد که باید این مهم به هر شکلی که می شود در افغانستان تأمین گردد و طرف های مذاکره کننده به ویژه طالبان این را بپذیرند که جنگ و خشونت راه حل معضل افغانستان نیست.

ممکن است شما دوست داشته باشید