روزنامه ملی انیس

جنگ وصلح دو پدیده که چون آب وآتش با هم سازگاری ندارد

موضوع تحرکات جنگی گروه طالبان تحت عنوان عملیات”الفتح” که آغاز گر فعالیت های جنگی طالبان در فصل بهار واوایل سال است درست زمانی اعلان گردیده که تلاشهای پروسه مذاکرات برای دستیابی به صلح وامنیت از طریق نماینده خاص وزارت خارجه امریکا در قطر ادامه داشت وبا ختم دورپنجم ، وششم سفروی به کشور های علاقه مند صلح در افغانستان آغاز یافته بود، ودر همین شرایط قرار بود که هیئت مذاکره  کننده صلح افغانستان که در برگیرنده نمایندگان سازمانها ونهاد های سیاسی افغانستان بود به تاریخ  ۱۹ اپریل در دوحه ضمن یک جلسه بین الافغانی   پیرامون راهکارهای دستیابی به صلح  وقطع جنگ در افغانستان به صورت رو در رو مفاهمه ومذاکره کنند.

 اما در همچو شرایطی که از یکسو  تلاشهای همه جانبه صلح جویانه ادامه داشت طالبان تحرکات نظامی خویش را تحت عنوان عملیات الفتح قبل از نشست تعیین شده در دوحه ومذاکرات بین الافغانی اعلام کردند، درحالیکه بر اساس  عقیده علما ودانشمندان در یک وقت وزمان امکان موجودیت دو پدیده متضاد یعنی جنگ وصلح امکان پذیر بوده نمی تواند  چرا که همین دو پدیده به مثابه آب وآتش است که یکجا شدن این دو پدیده متضاد باهم یک عمل غیر ممکن می باشد زیرا آب آتش را خاموش می سازد واثرات آنرا نا بود می کند، درهمین  راستا جنگ و صلح نیز دو پدیده متضاد گفته می شوند وموجودیت این دو پدیده نیز در یک وقت وزمان یک امکان ناپذیر گفته
می شود. چرا که در شرایط جنگ، صلح نمی تواند تامین شود یا حکم فرما گردد، این در حالیست که یگانه راهکار قطع جنگ، صلح است وصلح در عدم جنگ می تواند گسترش یابدوجنگ را خاموش سازد اکنون که طالبان با اعلان عملیات الفتح فعالیت ها وبرنامه های خویش را تشدید بخشیده اند صلحی که قراربود
بالاثر مذاکرات ذات البینی میان طالبان ودولت افغانستان طی نشست ویژه در قطر ودوحه ویا کشور دیگری با قطع جنگ تامین گردد به کندی مواجه گردید.

 اما اگر طالبان  به جنگ وافزایش نا امنی ها درافغانستان  بازهم با درنظر  داشت اشاره زمامداران خویش ادامه دهند تمام تلاش های زلمی خلیل زاد وهیت شامل پروسه صلح در نشست های ابو ظبی وقطر وتلاش های کمیسیون عالی صلح افغانستان نیز بی نتیجه وبه هدر خواهد رفت. واعتباری که تا کنون طالبان در برابر خلیل زاد حاصل کرده بودند بدون شک نقش بر آب می گردد وتمام انتظاراتی که تا اکنون مردم ما از پروسه صلح ونشست های پی درپی  قطر، ابوظبی و… در مخیله خود جای داده بودند بدون نتیجه بوده زحمات تمام گروه های سیاسی وکشور های طرفدار صلح در افغانستان از جمله وزارت خارجه امریکا به باد رفته محسوب می گردد.

ارزیابی های که از تحرکات نظامی طالبان در تشدید جنایت های جنگی این گروه هنگام با اعلان عملیات الفتح به عمل آمده است بر اساس اظهارات اخیر سرپرست وزارت دفاع کاملا نتواسته اند دستاویزی برای ولی نعمتان آنان در پاکستان وکویته باشد. اما این گروه  باز هم از خود گذری های حکومت  وحدت ملی وتلاشها زلمی خلیل زاد وکمیسیون عالی صلح افغانستان را درنظر نگرفتن وبرای تشدید فعالیت های جنگی خویش عملیات الفتح  را درحالی اعلام کردند که قرار بود که راهکار دستیابی به صلح وقطع جنگ در نشست قطر مورد بحث قرار گیرد وبا موافقه جانبین با اعلان آتش بس میان طرفین  درگیر جنگ برای گام برداشتن به  صلح وآشتی شرایط  مساعد  گردد.

 ولی طوری که از قرینه معلوم گردید، گروه طالبان به تعهد وقول وقرار خویش برای هموار شدن  راه صلح وقطع جنگ چندان عقیده ندارند، این موضوع در حالی مورد بحث وبررسی  مردم ما وجهانیان  قرار گرفت که طالبان وحمایت گران نظامی آنان بایک دست شمشیر وبا دست دیگر قرآن را قرار می دهند.

نوری هروی

ممکن است شما دوست داشته باشید