روزنامه ملی انیس

جنگ برضد حکومت مشروع  و مردم مسلمان، مشروعیت ندارد

نشست علمای جید کشور های اسلامی در عربستان سعودی در حالی جنگ جاری در افغانستان را ناجائز و ناروا میخوانند که نشست علمای دین در جاکارتا وکابل که در محوریت ختم جنگ و صلح برگزار گردیده بود، جنگ افغانستان را نامشروع خوانده، حملات انتحاری و انفجاری را نیز حرام دانستند و از طرف های درگیر جنگ، خواستند تا صلح نمایند که این اقدام علمای دین از طرف کشور های منطقه؛ حکومت و مردم افغانستان مورد استقبال قرار گرفت.

روی این اساس باید گفت، حمایت علمای جهان اسلامی از موضع صلح طلبانه دولت جمهوری اسلامی افغانستان و تأکید بر ضرورت آغاز آتش بس و گفتگو های صلح میان طرف های درگیر در جنگ افغانستان محور کلیدی نشست سعودی را تشکیل می داد که این محوریت از یکطرف موضع برحق و واقع گرایانه دولت افغانستان را نشان می دهد و از طرف دیگر نمایانگر شکل گیری اجماع جهانی در سطح علمای دین برای پایان جنگ در افغانستان است.

هرچند علمای دینی از دولت ها در نشست سعودی نمایندگی نمی کردند و انتظار اقدامات اجرائی نیز از این نشست نمی رود، اما می شود مهمترین دستاورد نشست علمای سعودی، زیر سوال قرار دادن مشروعیت جنگ علیه دولت و ملت مسلمان افغانستان دانست؛ زیرا طالبان و دیگر گروه های جنگ طلب در افغانستان در این همه سالها  با شعار های اسلامی جنگ در این کشور را ادامه داده اند که اکنون به صراحت گفته می توانیم که بعد از فتوای علمای دینی سراسر کشور وسه کشور اسلامی اندونیزیا، افغانستان و پاکستان، همچنان علمای بزرگ و مطرح جهان اسلام به شمول چندین مفتی اعظم افکار جامع مسلمانان به ویژه آنعده از افراد که جنگ طالبان را جهاد می نامند، روشن خواهد ساخت که جنگ جاری در افغانستان توجیه دینی ومذهبی ندارد و صرف ادامه این جنگ، حضور کشور های ائتلاف ضد تروریزم را در افغانستان، مشروعیت بخشیده و سبب حضور و فعالیت بیش از ۲۰ گروه تروریستی، در این سرزمین خواهد شد

پس در این صورت این رسالت همه گانی است تا پیام علمای سراسر جهان اسلامی را به گوشه گوشه ای افغانستان، همچنان کشور های منطقه که از گروه های تروریستی استفاده ابزاری می نمایند، برسانیم که جنگ در برابر مردم مجاهد و دین دوست افغانستان و حکومت مشروع و قانونی آن، ناروا و ناجائز است.

ممکن است شما دوست داشته باشید