روزنامه ملی انیس

جنرال میلر کارخود را با تعهدات دوامدار امریکا نسبت به افغانستان آغازکرد

جنرال استین اسکات میلر دیروز رسماً فرماندهی عمومی نیروهای بین المللی را درافغانستان به عهده گرفت.

به گزارش آژانس باختر  این جنرال چهار ستاره امریکا جانشین جنرال نیکلسون شد که ماموریت دوساله او درافغانستان پایان یافت.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا چند ماه قبل جنرال میلر را به عنوان قوماندان عمومی نیروهای بین المللی درافغانستان گماشت و سنای امریکا تقرر او را تائید کرد.

جنرال نیکلسون هنگام وداع با نظامیان ناتو و امریکا در افغانستان و معرفی جانشین خود از روزهای دشوار درافغانستان سخن گفت مگر یاد آورشد که اندیشه صلح در این کشور قوت میگیرد و این روز برای افغانستان آمدنی است.

جنرال میلر هم از ادامه تعهدات ناتو و امریکا دربرابر افغانستان یاد کرد و تاکید نمودکه آنها تا زمانیکه نیاز باشد درافغانستان حضور خواهند داشت.

هنگام معرفی جنرال میلر سفرای کشورهای عضو ناتو درکابل و مقامات ارشد حکومت افغان به شمول
ویس برمک وزیر داخله و محمد الله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور شرکت داشتند.

جنرال میلر ۵۷ ساله درسال ۱۹۸۳ از اکادمی عالی نظامی امریکا فارغ شد ودربخش های متعدد ارتش آنکشور منجمله بخش های استخباراتی کارکرده است و زمانی هم فرماندهی نیروهای دلتا فورس‎را که یک بخش ویژه و با تجربه دراردوی امریکا است به عهده داشت.

ممکن است شما دوست داشته باشید