روزنامه ملی انیس

جمع آوری ده ها مرد معتاد به مواد مخدر از خیابان های هرات

این شمارمعتادین که باشنده گان ولایات مختلف کشورمیباشند توسط کمیسیون شناسایی تداوی وانتقال معتادین بی سرپناه جمع آوری وبه مراکزتداوی معتادین معرفی شده اند.

به گفته سید محمد سادات سرپرست ریاست مبارزه علیه مواد مخدر این پانزدهمین مرحله جمع آوری معتادین سطح شهرمیباشد.
از آغاز فعالیت این کمیسیون تااکنون  یک هزارو یک صدو شش تن از معتادین ازسطح شهرجمع آوری و بعداز تداوی بخانواده های شان معرفی شده اند.
قابل ذکر است که فعالیت کمیسیون ادامه داشته ومطابق به پلان هرماه یکبار معتادین را از گوشه وکنار شهر جمع آوری می نماید.

باختر

ممکن است شما دوست داشته باشید