روزنامه ملی انیس

جمشید شهابی سخنگوی والی بادغیس : دشمن با دادن تلفات سنگین، مورال جنگی اش را  از دست داده است

ولایت بادغیس در غرب کشور موقعیت دارد مردم ولایت بادغیس مانند باشنده گان غور با محرومیت های زیاد زندگی مواجه اند در ۱۸ سال  پس از حکومت طالبان در  این ولایت خدمات  چندانی صورت نگرفته است  محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان   سفردو روزه را به ولایت بادغیس انجام داد درآن سفر بر علاوه اینکه لین برق ۱۶ کیلو وات را که از کشور ترکمنستان تمدید گردیده بود افتتاح کرد با مسئولین دولتی اعم از ملکی و نظامی ونیز با اهالی ولایت دیدار هایی به خاطر رفع مشکلات محیطی و کاری انجام داد و برای حل مشکلات مرد م به  نهاد های دولتی  هدایاتی صادر نمود. گزارشگر روزنامه ملی انیس مصاحبه یی را پیرامون جمشید  شهابی سخنگوی والی بادغیس انجام داده که خدمت خوانندگان روز نامه تقدیم میگردد .

پرسش: شهابی حملات افراد مسلح مخالفین بالای ولسوالی های ولایت بادغیس چه نتیجه یی در پی داشت ؟

پاسخ : همانطوریکه همو طنان ما در جریان قرار دارند  . دشمن  چند هفته قبل تحرکات بزرگ جنگی را بالای ولسوالی های
آب‎کمری ، مقر ، و ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس با تمام امکانات جنگی آغاز نمود تا اگر بتواند یکی از این ولسوالی ها را به تصرف خود بیاورند ، حملات دشمن بالای قرار گاه های نیرو های امنیتی متمرکز بود.اما دشمن با مقاومت شدید نیرو های دفاعی قرار گرفت و با دادن تلفات سنگین  فرار نمود، دشمن پلان داشت که با اجرای عملیات گروهی ولسوالی آب‎کمری را تصرف نموده از آن جا بر ولسوالی  های دیگر حمله نمایند اما به اثرمقاومت و دلیری نیرو های امنیتی به دشمن ضربات کوبنده وارد گردید همچنان  یک عملیات بزرگ  که در ولسوالی جوند توسط نیرو های مشترک افغان و ماموریت قاطع بالای قرار گاه و مرکز دشمن از هوا و زمین آغاز شد  ده تن از افراد دهشت افگن داعش و ۱۸ تن از تروریستان طالب کشته شدند ونیز  در جریان عملیات یک زندان گروه طالبان به تصرف  نیرو های امنیتی در آمد که حدود سی الی چهل تن از افراد دهشت افگن داعش توسط نیرو های امنیتی گرفتار شد .

پرسش: در حال حاضر وضعیت امنیتی در ولایت بادغیس چه گونه است ؟

پاسخ: درحال حاضر ما برای یک عملیات بزرگ در ولایت با دغیس
بارسیدن نیرو های کمکی آماد‎گی های لازم را گرفته ایم پلان داریم یک عملیات سراسری را برای پاکسازی  ولایت باد غیس از وجود تروریستان داعش و طالبان راه اندازی نماییم یک بخش عملیات برای پاکسازی وسرکوب دشمن در مسیر شاهراه های هرات و قلعه نو انجام خواهد شد برای مردم شریف خویش اطمینان میدهیم که مشکلات شان را به زودی حل خواهیم کرد ، تا اکنون نیرو های کمکی قول اردوی ۲۰۷ ظفر در محل عملیات در حالت  آماده باش هستند قطعات خاص کوماندو نیز در ولایت باد غیس رسیده
اند که از دو استقامت عملیات را آغاز نماییم این عملیات از طریق هوا و زمین اجرا خواهد شد .

پرسش :  دشمن در جنگ بادغیس  چه هدف رادنبال می نماید ؟

پاسخ : دشمن تنها در ولایت بادغیس پلان های شوم جنگی را عملی نکرده بل در اکثر ولایت های کشورآتش جنگ را شعله ور ساخته اما  تا اکنون هیچ گونه دستاورد ندارد بجز این که نیرو های جنگی شان کشته شوند نیرو های امنیتی در با دغیس تا حال به دشمن اجازه نداده  اند که موفق شوند .

پرسش: گزارش ها یی به  نشررسیده  که  در ترکیب مخالفان مسلح دولت اتباع خارجی نیز دیده شده است  در عملیاتی که در بادغیس  صورت گرفت و بر دشمن تلفات سنگین وارد شد آیا  هویت اتباع خارجی تثبیت شده است  ؟

پاسخ : در این خصوص تا حال کدام گزارشی  که از سوی نیرو های شامل عملیات رسیده باشد بدست نداریم در این مورد باید از رهبری نیرو های شامل عملیات پرسیده شود .

پرسش : آقای شهابی آیا  برای جلوگیری از تکرار حملات گروهی طالبان در ولایت بادغیس نیرو های تازه نفس و کمکی جابجا شده اند ؟

پاسخ: برای تقویت نیرو های امنیتی مستقر در ولایت باد غیس تا حال چندین پیشنهاد را به حکومت مرکزی شریک ساخته ایم . لوای امنیتی که در بادغیس مستقراست چند صد تن کمبود  دارد و همچنان تعداد زیادی از این سر‎بازان به طور خدمتی در جاهای دیگر توظیف اند اگر همین سربازان دو باره به لوا خواسته شوند و تجهیزات مکمل برای شان داده شود دیگر تکرار همچو حملات گروهی از سوی تروریستان مسلح امکان  نخواهد داشت چون در عملیاتی که برای سرکوب آنان انجام شد  ده ها تن  آنها از بین رفت حال متباقی افراد مسلح طالب  مورال جنگی شان را از دست داده اند ، اما با آن هم برای تثبیت حضور شان در بادغیس گاه گاهی  با استفاده از تاریکی شب تحرکاتی را انجام میدهند

پرسش: مورال مردم در بادغیس چگونه است آیا شهروندان ولایت بادغیس از نیرو های دفاعی شان حمایت و پشتیبانی می نمایند ؟

پاسخ : همین همکاری مردم بود که دشمن با دادن تلفات سنگین فرار کرد مردم با دغیس از دل و جان از نیرو های دفاعی کشور به خصوص از  نیرو های امنیتی که در ولایت بادغیس شب و روز برای تأمین امنیت شان تلاش دارند با پیوستن به صفوف  نیرو های امنیتی و  خیزش های مردمی  حمایت و پشتیبانی می کنند ، اما ولایت بادغیس ۲۱۰۰ کیلو متر مساحت دارد کنترول این همه  اراضی با کمیت این نیرو ها امکان پذیر نمی باشد ما از دولت مرکزی خواهان تقویت این نیرو ها می‎باشیم . و م

ممکن است شما دوست داشته باشید