روزنامه ملی انیس

جمشید رسولی: تحقیقات از کمیشنران پیشین کمیسیون های انتخاباتی با جدیت ادامه دارد

چندی قبل بنا به فرمان محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور رؤسا و اعضای کمیسیون های انتخاباتی از وظایف شان برکنار شدند، خبرنگار روزنامه ملی انیس در مورد پیشرفت قضیه کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی مصاحبه ای را با جمشید رسولی انجام داده که نشر می گردد.

جمشید رسولی سخنگوی لوی څارنوالی افغانستان گفت: چندی قبل دوسیه ۱۲تن از کمیشنران پیشین کمیسیون های انتخاباتی به اتهام سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی به اداره لوی څارنوالی افغانستان رسید لوی څارنوالی افغانستان کمیته یی را به منظور بررسی قضیه توظیف کرد که با جدیت، قاطعیت و به زودترین فرصت تحقیقات اش را تکمیل کند.

هیئت این کمیته از رؤسای اداره لوی څارنوالی افغانستان بوده که تحت ریاست یکی از معاونین این اداره کار خویش‎را به پیش می برد تا این قضیه را بررسی کند.

در ابتدا به خاطر بررسی قضیه یاد شده یک پلان تحقیقاتی جامع و همه جانبه ازسوی هئیت مؤظف تهیه و ترتیب شد و پس از آن ۱۲تن از کمیشنران به شمول رؤسای سابق کمیسیون های انتخاباتی ممنوع الخروج شدند و تحقیقات آنها آغاز گردید.

همچنان یکتعداد اشخاص و افرادی دیگر در کمیسیون های انتخاباتی به شمول رؤسای دارلانشا که نیاز بود از آنها تحقیق شود،تحقیق شده است. ۵ تن ازکارمندان ارشد کمیسیون مستقل انتخابات به شمول رئیس پیشین دارلانشای آن از جانب هیئت تحقیق و ممنوع‎الخروج اعلام شده است در کنار آن تحقیق از دیگر کارمندان کمیسیون های انتخاباتی صورت گرفته است.

پس از این که قضیه سوءاستفاده از صلاحیت های وظیفوی کمیشنران پیشین کمیسیون های انتخاباتی به اداره لوی څارنوالی افغانستان مواصلت ورزید یک تعداد از افراد به صورت انفرادی و جمعی از مرکز و ولایات کشور شکایت هایی را علیه کمیسیون های انتخاباتی درج کردند که بیش از ۷۰ شکایت انفرادی و دسته جمعی از ۲۴ ولایت به لوی څارنوالی رسیده است.

در پهلوی آن که هیئت قضیه سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی کمیشنران پیشین را مورد بررسی قرار داد این شکایتها هم نیاز داشت بررسی شود که تا ما بدانیم آیا رسیدگی آن شامل صلاحیت های کمیسیون است و یا این که لوی څارنوالی باید آن را تحقیق کند و دیگر این که آیا شکایت ها علیه کمیشنران است یا در بخش ولایتی؟ دوسیه حدود ۱۰ ولایت تکمیل و اکثریت آن ها در کمیسیون شکایات انتخاباتی محول شده است به نسبت این که از یک طرف در این شکایات و دوسیه یی که از سوی ارگان های امنیتی و کشفی مواصلت ورزیده نیاز بود که ما اسنادرا از کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی مطالبه کنیم در کنار آن نیاز بود که باید اسناد چند ولایت کشور نیز مطالبه و جمع آوری شود تا ما بتوانیم تحقیقات خود را مستند و با شواهد و مدارک جمع آوری و تصمیم نهایی را اتخاذ کنیم.

از این که مسئله برای مردم افغانستان مهم است ودر ذهن همه سوالات ونگرانی ها وجود دارد باید روشن شود که مسئولیت و عدم مسئولیت این کمیشنران تا چه اندازه است واقعاً در کدام قسمت جرم اتفاق افتاده است. هئیت مؤظف اخیراً نام های ۱۲ تن از کمیشنران به شمول رؤسای پیشین کمیسیون های را درج حاضری هفته وار نموده و آنان مکلف اند که هفته دوبار در صحنه تحقیق حضور پیدا کنند و هیئت تحقیق
سوالاتی را که از آنان دارند پاسخ بدهند پیشرفت های خوبی درقبال قضیه صورت گرفته است

هئیت تحقیق تلاش می‎کند تا تصمیم خود را در قضیه یاد شده به زودترین فرصت اتخاذ نماید که نتایج و یافته های کاری هیئت مؤظف در پیوند به قضیه با جزئیات آن در روشنایی احکام قانون برای مردم افغانستان شریک خواهد شد.   

  خواجه نصیر احمد صدیقی

ممکن است شما دوست داشته باشید