روزنامه ملی انیس

جلوگیری از دشمنی های خانوادگی صلح را تقویت می کند

هر چند اختلاف دیدگاه، دشمنی و قتل ریشه در حکایت هابیل و قابیل فرزندان آدم علیه السلام دارد، اگر از آغاز خلقت و تمکین به فرمان برداری اختلاف مفکوره پدیدار نمی شد، شیطان به خواست نفس سرکش خود عمل نمی کرد و به آدم علیه السلام، تن به سجده و اطاعت می داد و قابیل نفس طغیانگرش را کنترول می کرد، برادر خونی خود هابیل را به هدف رسیدن به جاه و جلال دنیوی نمی کشت، تا امروز در امور زندگی انسان ها هیچ تفاوت دیدگاه نمودار نمی شد و هیچ خونی در روی زمین جاری نمی گردید. بر اساس معلومات قرآنی هر قتل که تا ایام قیامت میان بشر در روی زمین صورت می گیرد و هر خون بیگناهی که ریختانده می شود قابیل «نفس پرست» در آن مسئول و شریک است. بنا بر این از سالیان متمادی میان بشریت به خصوص در افغانستان میان دو فرد، دو گروه و… اختلاف دیدگاه و دشمنی های ذات البینی نا حل شده جریان دارد. گرچه بروز اختلافات و دشمنی های خانوادگی در افغانستان به خصوص در قصبات همانند کشمکش های جهانی با توجه به ابعاد متعدد آن، ناشی از طغیان و ظالم شدن نفس افراد و گروه بر سر قدرت و جاه طلبی ها عنوان می شود، اما بخشی از این بر می گردد به مدیریت ضعیف رهبری حکومت های محلی که در مسأیل حقوقی روستائیان و گروه های متخاصم عدالت حقوقی و تأمین امنیت درست انجام نمی گیرد؛ لذا مردم از بی پروایی مسئولان حکومتی در قبال تأمین امنیت و تطبیق عدالت حقوقی شان نا امید و ناراض می شوند و در برابر حکومت خود صف آرایی می کنند. امروزه اکثر مناطق روستایی، حال و هوای خوبی ندارد، درگیری های خانه به خانه، قریه به قریه بروز کرده از مشکلات؛ چون زمین، فرار دختران از منزل، خشونت های خانوادگی و جنسیتی، تقسیم یا تطبیق ناعادلانه پروژه های انکشافی و در نهایت محول شدن صلاحیت های مدیریتی مسئولان محلی به خان و بیک، زور مندان و یکعده وکلای قانون شکن، سبب شده که از یک طرف مردم از حکومت خود فاصله بگیرند و از جانب دیگر زمینه را برای سربازگیری گروه های هراس افگن به هدف نا امن سازی مناطق مساعد بسازد که، این وضعیت عملاً در قصبات و ولسوالی های دور دست کشور جریان دارد، بگونه مثال، در حال حاضر مردم ولسوالی های خوست ـ اندراب ولایت بغلان به اثر بی توجهی حکومت محلی عرایض حقوقی شان را به گروه های مسلح غیر مسئول پیشکش نموده و از این طریق تا حدی حل مشکل می کنند و با شندگان ولسوالی های دهنه غوری – برکه و بخش های از ولسوالی بغلان مرکزی این ولایت مشکلات حقوقی و جرایم جنایی را در محکمه های صحرایی حل و فصل می کنند؛ چنانجه مردم محل شاهد چندین محاکمه صحرایی افراد متهم به جنایت های مختلف از سوی گروه طالبان در محله های خود استند. اوج گیری دشمنی های ذات البینی، توام با بی احساسی گروه های نظاره گر در قبال آینده فرزندان و مناطق شان از یک طرف و بی غوری حکومت بر حل و پایان بخشیدن این معضلات از طرف دیگر فضای اعتماد باشندگان محل را برای آینده روشن به چالش کشیده است. عدم یک میکانیزم خوب برای جلوگیری از بروز شدت روز افزون دشمنی های ذات البینی در روستاها، هزاران کودک را از آموزش، هزاران جوان را از تحصیل و هزاران پروژه های انکشافی و عام المنفعه را از تطبیق باز داشته و بر پیشرفت های صلح در کشور صدمه خواهد زد. در حالی که چالش های تذکر یافته سراسری بوده و نمی تواند از وجود همچو معضل ها در تمام مناطق روستا نشین افغانستان انکار نمود؛ زیرا گزارشات موثق در این باره وجود دارد که به عنوان مشت نمونه خروار از مشکل چند ولسوالی یکی از ولایت های کشور نام برده شد. از همین رو چندی پیش مسعود اندرابی وزیر امور داخله کشور و شماری از نمایندگان بغلان در پارلمان، اعضای شورای ولایتی و بزرگان این ولایت به ولسوالی های سه گانه اندراب سفر کردند.
سفر وزیر داخله کشور به بغلان در حالی صورت می گیرد که در این اواخر قتل های متعددی ناشی از دشمنی های خانوادگی در اندراب مردم را هراسان ساخته، است. از سالیان متمادی به این طرف ولسوالی های سه گانه اندراب ها درگیر جنگ های خانوادگی و افزایش افراد مسلح غیر مسئول است. اعضای این هیئت هدف سفر شان را به این ولسوالی ها حل اختلافات ذات البینی، و نزدیک سازی فاصله مردم با حکومت محلی عنوان کرده است. به گفته اعضای این هیئت پس از نخستین نشست با طرف های درگیر نزاع یک کمیسیون را برای حل بحران متذکره ایجاد و در اولین فیصله قرارگاه های افراد مسلح غیر مسئول و طرف های درگیر جنگ را تخریب و تمام گروه های متخاصم را با یک دیگر آشتی داده و آنعده افراد ناراض حکومت را با فرماندهان ولسوالی های پلحصار، بنو و ده صلاح که بنام ولسوالی های سه گانه اندراب ها یاد می شود نیز آشتی داده اند، این افراد دل گرفته از حکومت به این هیئت و حکومت محلی وعده سپرده اند که پس از این در کنار مردم و حکومت مشروع خود بوده و با استخدام شان در نهاد های امنیتی در دفاع از خاک و نوامیس ملی خود به مبارزه می پردازند. گفتنیست این اقدام وزیر امور داخله برای حل اختلافات ذات البینی مورد استقبال گرم باشندگان این ولسوالی ها قرار گرفته و امیدواری ها را بیرون از این سه ولسوالی ها برای تأمین امنیت بیشتر و تقویت صلح به میان آورده است. گفتنی است در شرایط کنونی که همه تلاش های افغانستان و جهان به واژه نیک نام پروسه صلح افغانستان متمرکز شده، ضرورت بسا مبرم است که با استفاده از این فرصت تاریخی، صلح را با جلوگیری از بروز دشمنی های خانوادگی روستایی تقویت ببخشیم و دامن خشونت های ذات البینی را از خانه خانه و قریه قریه افغانستان جمع کنیم و نگذاریم دیگر خون برادری توسط برادرش رختانده شود، و اجنبی به هدف تجاوز به میهن عزیز ما دست دراز کند، بل ما مشت واحد باشیم در برابر دشمنان این سرزمین.
محمد مصطفی «محمدی»

ممکن است شما دوست داشته باشید