روزنامه ملی انیس

جلسۀ کابینه به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری برگزار شد

جلسۀ کابینه به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر روزپنجشنبه در ارگ برگزارشد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر،ابتدا رئیس جمهور از عملیات اخیر نیرو های امنیتی کشور بالای قرارگاه طالبان در ولایت هلمند که منجر به کشته شدن رهبر شبکه القاعده برای شبه قاره هند و تعدادی از اعضای برجسته این گروه شد، ستایش کرد.

وی افزود که روابط طالبان با شبکه‌ القاعده انکارناپذیر است و کشته شدن رهبر و تعدادی از اعضای برجسته‌ این شبکه در افغانستان، نشانگر فعالیت این گروه در کشور است.رئیس جمهوری گفت که دولت افغانستان مصمم است که با تجهیز و تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، با راه اندازی چنین عملیات های گسترده، جلو فعالیت های این گروه و سایر گروه های هراس‌افگن گرفته و لانه های آنان  نابود شود. 

به همین ترتیب رئیس جمهوری به نمایند گی از اعضای کابینه، مراتب تسلیت خویش را به مناسبت درگذشت والده‌ محمدشفیق گل‌آغا شیرزوی وزیر سرحدات و قبایل ابراز کرد، برای مرحومه جنت فردوس و برای بازماند گان شان صبر جمیل از بارگاه ایزد متعال استدعا کرد.

طبق اجندا، وزیر عدلیه طرح مقررۀ مالیه بر ارزش افزوده را به جلسه ارائه کرد که مورد تائید کابینه قرار نگرفت و وزارت مالیه مؤظف شد که آن‌را در جلسه‌ به اشتراک نهاد های ذیربط زیر نظر رئیس جمهور بازنگری کند و دوباره به جلسه کابینه ارائه شود.

به همین ترتیب، طرح معاش و امتیازات اعضای کمیسیون دسترسی به اطلاعات توسط وزیر عدلیه به جلسه مطرح شد که جلسه‌ کابینه ضریب (۵) مندرج قانون معاش مقامات دولتی را برای رئیس و ضریب (۴) را برای اعضای آن کمیسیون مورد تصویب قرار داد، همچنان اداره ذیربط را موظف کرد تا پیشنهاد معاش کارمندان آن کمیسیون را مطابق سایر کمیسیون های مشابه، طی مراحل کند.

بعد مسودۀ طرح ایجاد اداره‌ ملی مصئونیت و کنترول مواد غذایی افغانستان توسط معاون اول ریاست اجرائیه به جلسه ارائه شد که مورد تصویب کابینه قرار گرفت.

سپس سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی انتقال موازی (۱۶۰۶) متر مربع زمین دولتی به شاروالی اسعد آباد کنر به منظور اعمار مارکیت پروسس سنگ های قیمتی و نمایشگاه را به جلسه مطرح کرد که مورد تصویب قرار گرفت.

به همین ترتیب، موصوف پیشنهاد استملاک موازی (۱۶۰۰) متر مربع زمین قونسلگری جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات را در بدل موازی (۲۲۴۸) متر مربع زمین در ساحه‌ی دارالامان و موازی (۳۶,۹۰۰) متر مربع زمین واقع شهر نو ولایت کابل را به جلسه ارائه  کرد که مورد تصویب قرار گرفت.

سپس، پالیسی ملی تجارت افغانستان مربوط سال‌های (۲۰۱۹ – ۲۰۲۳) توسط معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت صنعت و تجارت به جلسه ارائه شد که از سوی کابنیه در قاعده مورد تصویب قرار گرفت.

بعد، وزیر دولت در امور شهدا و معلولین طرح حمایت و توسعۀ کارآفرینی و اشتغال معلولان را به جلسه ارائه کرد که مورد تصویب کابینه قرار گرفت.

به همین ترتیب، وزیر ترانسپورت تقاضای موسسه‌ هوانوردی غیر دولتی غیر انتفاعی پکتیک مبنی بر معافیت آن موسسه از فیس‌های هوانوردی میدان‌های هوایی را  به جلسه مطرح کرد که مورد تصویب قرار نگرفت.

در ادامه، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری تقاضای آن وزارت مبنی بر مجرایی مبلغ (۲,۶) میلیون افغانی اضافه مصرف تصدی سیلوی مرکز بابت اجرای معاش (۶۴) بست تنقیص شده و اکرامیه‌ (۱۱) متقاعد از سرمایه دورانی آن تصدی را به جلسه مطرح کرد که مورد تصویب قرار  گرفت.

در اخیر جلسه، ۷ مورد معاهدات بین المللی توسط معین سیاسی وزارت امور خارجه به جلسه ارائه شد که مورد تایید قرار گرفت.

ممکن است شما دوست داشته باشید