روزنامه ملی انیس

جلسۀ سرقوماندانی اعلی قوای مسلح، وضعیت امنیتی شماری از ولایات را مورد بررسی قرار داد

جلسۀ سرقوماندانی اعلی قوای مسلح، وضعیت امنیتی شماری از ولایات را مورد بررسی قرار داد

جلسۀ سرقوماندانی اعلی قوای مسلح قبل از ظهر دیروز به ریاست محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان 

در قصر گلخانه دایر گردید.دراین جلسه ابتدا از مدیریت خوب و تلاش های همه جانبه قوای امنیتی در راستای تأمین امنیت روزهای محرم و نیز همکاری مردم در این زمینه ستایش به عمل آمد.رئیس جمهور کشور و سرقوماندان اعلی قوای مسلح گفت که از طریق ویدیوکنفرانس ها با مسئولین ملکی و نظامی ۳۳ ولایت کشور صحبت نموده و مشکلات و پیشنهادات آنان را استماع کرده است.جلسه، به منظور رسیدگی به مشکلات و پیشنهادات مسئولین ملکی و نظامی ۳۳ ولایت کشور، به مسئولین مربوطه هدایت لازم داد تا اقدامات اساسی را در زمینه روی دست گیرند.جلسه، وضعیت امنیتی ولایات غزنی، میدان وردک، بلخ، فراه و جوزجان را مورد بررسی قرار داده و به منظور دفع دسیسه های دشمن به مسئولین مربوطه هدایات لازم صادر کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید